Kurzový lístok- import - konfigurácia

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Okno slúži pre zobrazenie typu konfigurácie pre import Kurzového lístka.

Okno sa skladá z kódu konfigurácie a jej názvu. Ku konfigurácii sa vzťahujú riadky konfigurácie importu, kde sa definuje, v akej postupnosti sa má import kurzového lístka zobraziť. To, ako naimportovať kurzový lístok nájdete TU.

Typ konfigurácie je možné si následne vybrať pri importovaní kurzového lístka v kolonke Typ súboru.