Kontrola súborov z HB

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Pomocou tejto voľby je možné vykonať kontrolu bankového výpisu, ktorý bude užívateľ neskôr spracovávať v okne bankové výpisy pomocou voľby „Spracovanie z HB“. Taktiež je možné v tomto okne v prípade potreby zadefinovať šablóny pre jednotlivé banky, ktoré sa dajú následne použiť v okne bankové výpisy pri spracovávaní výpisu.

V okne je potrebné zadať najprv kód banky a kód bankového konta podniku, za ktorý sa má výpis spracovávať. Ďalej, údaje pre generovanie bankového dokladu, ako sú – Číslo dokladu a jednotlivé druhy pohybov z číselníka Druhy pohybov dokladu banka:

Pomocou tlačidla uvedeného nižšie je možné nastaviť cestu pre vyhľadanie súboru (t.j. samotného výpisu v elektronickom formáte), ktorý užívateľ požaduje naimportovať a spracovať:

Po vykonaní všetkých potrebných nastavení a zadaní údajov je možné zvoliť tlačidlo OK, pričom systém počas importu kontroluje súbor, či obsahuje správne údaje pre potreby následného spracovávania a vytvárania bankového výpisu.