Zaúčtovanie bankových výpisov - Tlač

Umiestnenie: Banka - Výstupy

Táto voľba slúži na tlač a prezeranie zaúčtovaných bankových výpisov a ich položiek. Najprv je nutné zadať rok a periódu OD-DO, za ktoré sa majú výpisy tlačiť. Ďalej sa zadávajú typ dokladu (BA – banka, ZO – zápočet odberateľský, ZD – zápočet dodávateľský), konto podniku, na ktorom boli pohyby realizované, ďalej číslo dokladu OD-DO, dátumy počiatočného/konečného stavu a užívateľ, ktorý doklady vytvoril.

V časti „V reporte zobraziť“ je možné k štandardnému výstupu, ktorý je v systéme vopred zadefinovaný pridať aj ďalšie údaje (stĺpce), ktoré užívateľ požaduje v zostave navyše zobrazovať a čím má možnosť zostavu rozšíriť: