IBAN partnerov - Kontrola

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Pomocou tejto voľby je možné kontrolovať IBAN partnerov.

V prvej sekcii okna je možnosť výberu rôznych možností zobrazenia IBAN kont. Takto je možnosť napríklad odkontrolovať u akého partnera konto IBAN chýba alebo je zadané nesprávne. Rovnako je tu možnosť výberu zobrazenia iba partnerov s SK- IBAN alebo zobrazenia takých kont, ktoré SK-IBAN nemajú.

Kontá je možnosť zobraziť aj za konkrétneho partnera v kolonke Partner. Ďalej je možnosť  zobraziť kontá konkrétnych partnerov vyplnením doplňujúcich údajov ako napríklad, či ide o dodávateľa alebo odberateľa, či sa konto spája s fyzickou osobou, či kontá vzťahujúce sa na osobitný vzťah alebo je možnosť výberu typu obchodného partnera. V kolonke Stop určujeme, či sa majú zobraziť aj zastopované kontá.

Následne môžeme vytvoriť výstup.