Banky

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Je to číselník kódov bánk, podľa ktorých sa rozlišuje o ktorú banku ide. Je možné zadať mesto a štát, v ktorej je banka zriadená ako aj ISO kód štátu. Pri každej banke sú zadané aj dĺžky od 1. – 5. časti účtov vedených v banke a zároveň sú zobrazené aj jednotlivé oddeľovače medzi týmito časťami účtu.

Nová banka sa do číselníka vytvára prostredníctvom voľby pridať     alebo klávesovou skratkou F5