Aurus GPS

GPS monitoring vozidiel, riešenie pre poľnohospodárov

GPS monitoring vozidiel, riešenie pre poľnohospodárov

Sledovanie rýchlosti, polohy a spotreby vozidiel

Identifikácia vodiča, závesného zariadenia a pracovnej operácie

Zobrazovanie na ortofotomape, cestnej mape a mape produkčných blokov – LPIS

Tematické mapy obrobenosti pôdy

Integrácia so systémom Aurus Agro

Integrácia so systémom Aurus Ekopacket a Aurus Ekonomika

Aurus WebGPS aplikácia dostupná z PC aj z mobilných zariadení

Špičkové GPS zariadenia Ruptela