Prevodný príkaz - Tlač

Umiestnenie: Banka - Výstupy

Voľba slúži pre hromadnú tlač prevodných príkazov za určité obdobie spolu s kritériami tlače, ktoré má možnosť užívateľ zvoliť.

V záložke výberové kritéria v prvej sekcii je potrebné zadať rok/periódu OD-DO, bankový účet podniku, na ktorom boli bankové pohyby realizované, číslo príkazu OD-DO, dátumy počiatočného/ konečného stavu a užívateľa, ktorý prevodné príkazy vytváral.

V druhej sekcii je možné zadať spôsob triedenia zostavy.:

V záložke výzor je uvedené, že sa jedná o predlohu Prevodného príkazu.

Následne môžeme vytvoriť výstup.