Bankový výpis - Tlač

Umiestnenie: Banka - Výstupy

Voľba slúži pre hromadnú tlač bankových výpisov za určité obdobie spolu s kritériami tlače, ktoré má možnosť užívateľ zvoliť.

V prvej sekcii je potrebné zadať rok/periódu OD-DO, typ zostavy (BA, ZO, ZD), bankový účet podniku, na ktorom boli bankové pohyby realizované, číslo bankového výpisu OD-DO, dátumy počiatočného/ konečného stavu a užívateľa, ktorý bankové výpisy vytváral.

V druhej sekcii má možnosť užívateľ zapnúť zobrazovanie rôznych doplňujúcich údajov:

V spodnej časti je možné zadať aj úvodný/záverečný text a spôsob triedenia zostavy:

Následne môžeme vytvoriť výstup.