Kurzový lístok - Import

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Pomocou tejto voľby je možné do systému naimportovať a tak aktualizovať kurzový lístok z ECB. Vyberá sa typ súboru ako vzor pre ECB, ďalej dátum, za ktorý sa požaduje kurzový lístok stiahnuť, prípadne sa môže zadať konkrétna mena ale ak sa nezadá, stiahnu sa kurzy za všetky meny, odporúčame sťahovať kurzy za všetky meny. Na spodnej časti je možné zadať zobrazenie informácií o korektných /chybných /nevybratých záznamoch.

Pre korektný import kurzového lístka je potrebné užívateľom zvoliť šablónu pre ECB:

Okrem prednastavenej možnosti importovania kurzového lístka v sekcii „Činnosť“ má možnosť užívateľ vymazať kurzový lístok, spustiť kontrolu externého textového súboru, prípadne zobraziť externý textový súbor.