Aurus POZEMKY

Nástroj na zabezpečenie pôdy – základného výrobného prostriedku poľnohospodára

Prehľad o užívanej, prenajatej, prenajímanej, či vlastnej pôde

Prehľad o pôde vydanej do náhradného užívania

Prepojenie na údaje katastra

Prepojenie na register užívanej poľnohospodárskej pôdy LPIS

Tvorba a evidencia nájomných a podnájomných zmlúv

Platby nájomného za pôdu

Podpora akvizície pôdy