Logo AE Banka

Praktické rady v module BANKA

Import bankových výpisov cez homebanking – nevypárované položky výpisu (červené riadky)

V prípade, že užívateľ používa v systéme automatický import bankových výpisov prostredníctvom voľby „Spracovanie HB“, počas importu sa systém na pozadí snaží položky vypárovať, avšak môže sa stať, že niektoré zostanú nevypárované – červené a to môže mať viacero dôvodov.

Dôvody, prečo zostanú riadky červené:

  1. Systém nenájde väzobný doklad – nesprávny VS alebo znak
  2. Môže chýbať číslo bankového účtu partnera, preto nie je napárovaná platba aj keď VS je správny. Vtedy v dolnej šedej časti okna nie je doplnený väzobný doklad, nie je doplnený ani bankový účet partnera a tak systém nastaví defaultne znak na nesaldokontný 4-(prijem nes.)/alebo 2-(vydaj nes.) – takáto situácia môže nastať napríklad, ak sa jedná o vklad v hotovosti na bankový účet ako úhrada faktúry zo strany odberateľa.
  1. Systém našiel väzobný doklad, doplnil údaje ale ide o duplicitnú platbu a suma neuhradená na faktúre je mínusová
  1. riadky, ktoré majú saldokontný znak ale nemajú väzobný doklad – napríklad ak užívateľ sleduje saldokontne nejaký účet z účtového rozvrhu a VS a páruje si to manuálne, bez dokladov ako je faktúra, dobropis. Tento stav je v tomto prípade korektný, nie je nutné nič opravovať na riadku, užívateľ však musí vedieť čo a prečo takto páruje, sleduje.

Upozornenie:
Odporúčame užívateľom, aby si vždy červerné riadky dôkladne skontrolovali a prípadné nezrovnalosti, nepresnosti opravili, aby boli položky bankového výpisu korektne v systéme zapísané a aby väzobné doklady (faktúry, dobropisy) poznačené ako uhradené. Treba prechádzať riadky, a sledovať priradenosť dokladov v šedej dolnej časti okna.

Mohlo by vás taktiež zaujímať