Školenie Novinky v programe AURUS Pozemky 13.9 a 14.9 od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Dňa 28.11 (utorok) od 9:00 pre Vás organizujeme on-line školenie k programu AURUS AGRO. Bližšie informácie, program a prihlášku nájdete TU …

Pozývame Vás na online školenie ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE v module MZDY vo verzii 24.01, ktoré sa koná dňa 14.2 (streda) od 9:00, bližšie informácie, program a registračný formulár nájdete TU …

Aurus EKONOMIKA

Účtovný, odbytový, výrobný a mzdový systém

AA Logo
Aurus AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

AP Logo
Aurus POZEMKY

nástroj na zabezpečenie pôdy – základného výrobného prostriedku poľnohospodára

AA-GPS logo
Aurus GPS

GPS monitoring vozidiel – riešenie pre poľnohospodárov

Aurus
EKONOMIKA

Účtovný, odbytový, výrobný a mzdový systém

AA Logo
Aurus
AGRO

Efektívne riadenie a plánovanie rastlinnej výroby

AP Logo
Aurus
POZEMKY

nástroj na zabezpečenie pôdy – základného výrobného prostriedku poľnohospodára

AA-GPS logo
Aurus
GPS

GPS monitoring vozidiel – riešenie pre poľnohospodárov

Vedenie účtovníctva, Spracovanie Miezd, Metodický dohľad nad kalkuláciami poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Viac na www.agroucto.sk

Slovenský producent informačných systémov​

AURUS

Aurus riešenia sú vhodné pre malé a stredne veľké podniky s obchodným a výrobným zameraním. Odvetvové riešenia pre poľnohospodárov zabezpečujú všetky základné agendy v „chlebovom“ odvetví. Všetky osvedčené riešenia Aurus sú podporené komplexnými službami, ktoré nekončia odovzdaním systému zákazníkovi. Odborné poradenstvo, legislatívne aktualizácie a každodenný servis sú zákazníkmi využívané počas celého životného cyklu systémov.


Aurus od svojho vzniku v roku 1991 uvádza na trh už tretiu generáciu svojich informačných systémov, ktoré neustále inovuje.  Neoddeliteľnou súčasťou činnosti firmy sú aj regionálni partneri Aurus. O kvalite riešení a služieb Aurus svedčí vysoké percento stálych zákazníkov, ktorí využívajú Aurus riešenia už 30  rokov.