Aurus EKONOMIKA

Osvedčená kvalita v novom dizajne

Tretia generácia komplexného, viac-užívateľského balíka ekonomických programov

Odvetvové riešenia – Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Výroba nábytku

Odbytový a výrobný systém potravinárskej výroby – Mlyny, Pekárne , Poľnonákupy

Kalkulačné účtovníctvo a nedokončená  (rozpracovaná) výroba

Mzdy a Personalistika

Evidencia dlhodobého majetku, špecifická evidencia zvierat

Neoceniteľný pomocník pri komunikácii s inštitúciami

Pozrite si viac:

ÚČTOVNÍCTVO

funkcie automatického účtovania šetria Váš čas …

FAKTURÁCIA a BANKA

záväzky, pohľadávky a peniaze pod kontrolou …

TLAČOVÉ ZOSTAVY

informácie vždy v vo vhodnej forme …

UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENIA A/ KONFIGURÁCIE

Rýchle a jednoduché prispôsobenie systému podľa vlastných potrieb

DANE

DPH a všetko čo o nej potrebujete evidovať …

NÁKUP A ODBYT 

od objednávok cez sklad k predaju a nákupu …

POKLADŇA

hotovosť , drobné nákupy, cestovné náhrady, Euro aj zahraničné meny …

VÝROBA a SKLAD 

všetky spôsoby oceňovania a zapracovania obstarávacích nákladov …

MZDY A PERSONALISTIKA

pre rôzne formy odmeňovania …

ZVIERATÁ

zvieratá ako zásoby alebo dlhodobý majetok …

MAJETOK

drobný aj dlhodobý z daňového aj účtovného pohľadu

eKasa

fiškálna tlačiareň povýši počítač na registračnú kasu

Služby

Ani najlepší a najkrajší informačný systém bez kvalitnej podpory nič neznamená

Spracovanie Vašej agendy – účtovníctvo, mzdy, daňové priznanie …

Analýza potrieb zákazníka

Návrh optimálneho riešenia

Implementácia

Kontrola výsledkov

Podpora