Aurus EKONOMIKA

Osvedčená kvalita v novom dizajne

Tretia generácia komplexného, viac-užívateľského balíka ekonomických programov

Odvetvové riešenia – Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Výroba nábytku

Odbytový a výrobný systém potravinárskej výroby – Mlyny, Pekárne , Poľnonákupy

Kalkulačné účtovníctvo a nedokončená  (rozpracovaná) výroba

Mzdy a Personalistika

Evidencia dlhodobého majetku, špecifická evidencia zvierat

Neoceniteľný pomocník pri komunikácii s inštitúciami