Vrátenie uzávierky modulu BANKA

Umiestnenie: Banka - Uzávierka

Vrátenie uzávierky je funkcia, pomocou ktorej je možné vrátiť stav dokladov, ktorý bol pred vykonaním uzávierky. Používa sa zvyčajne v prípadoch, kedy užívateľ zistí počas inventarizácie, že mu chýba doklad, ktorý nenahral, napríklad zápočet a pod..

Uzávierku je možné vrátiť iba v tom prípade, ak nadradené moduly k banke (Fakturácia, Dane, Účtovníctvo) neboli ešte uzavreté. Ak už spomínané moduly boli uzavreté, je nutné najprv vrátiť ich uzávierky, až potom systém umožní vrátenie uzávierky v samotnom module banka.

Poznámka:
Ak napríklad užívateľ zistí, že má bankový doklad zaúčtovaný na nesprávnom účte, stačí účet opraviť v účtovnom doklade. Takýto typ nezrovnalosti nie je dôvodom na vrátenie uzávierky, ale ak napr. pri inventarizácii užívateľ zistí, že mu chýba nahratý zápočtový doklad  je nutné uzávierku vrátiť.