Hromadné zaúčtovanie bankových výpisov

Umiestnenie: Banka - Výpočty

Voľba slúži na hromadné zaúčtovanie bankových výpisov za príslušné obdobie ROK/Periódu, dátum vystavenia OD-DO, číslo dokladu OD-DO, typ dokladu (BA-banka, ZO-zápočet odoslaný, ZD-zápočet došlý) a bankové konto podniku.

Po spustení voľby systém automaticky vybrané výpisy zaúčtuje, čo je možné vidieť a skontrolovať v okne bankové výpisy (poznačí sa príznak zaúčtovania a vytvoria sa účtovné doklady):