Služby

 • Spracovanie Vašej agendy – outsorcing účtovníctva, miezd,daňových priznaní …
 • Analýza Vašich potrieb
 • Návrh optimálneho riešenia
 • Implementácia systému
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Kontrola výsledkov
 • Hotline a vzdialená pomoc
 • Pomoc pri podávaní žiadosti o priame podpory – zakreslenie hraníc užívania, elektronické podávanie žiadosti, kontroly prekryvov, zmeny v žiadosti
 • Spracovanie Vašej povinnej evidencie agronomickej činnosti pre ÚKSÚP
 • Permanentná aktualizácia prípravkov, hnojív, operácií …
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Kontrola dodržiavania legislatívy
 • Hotline a vzdialená pomoc
 • Užitočné linky ÚKSÚP: certifikáty a prípravky
 • Spracovanie zákazníkom dodaných katastrálnych údajov a ich konverzia do systému
 • Pomoc pri generovaní nájomných zmlúv a platení nájomného
 • Sledovanie zmien na katastri – Monitoring LV
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Hotline a vzdialená pomoc
 • Implementácia systému
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Kontrola výsledkov
 • Hotline a vzdialená pomoc

Precízne poľnohospodárstvo

 • Digitálna doba je tu. Nezasiahla len časť nášho každodenného života, ale odštartovala aj zmeny v poľnohospodárstve. Poľnohospodári po celom svete prehodnocujú spôsob obhospodarovania polí pomocou najmodernejších inovatívnych technológií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu profitu prostredníctvom starostlivého monitoringu a optimalizácie vstupov
 • pomôžeme Vám vybrať optimálne riešenie na základe Vašich potrieb a charakteru Vášho podnikania v závislosti od zamerania Vašej produkcie
 • Všetky údaje a odporúčania priamo v dlani Vašej ruky prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie alebo prostredníctvom unikátnej webovej platformy
 • Monitoring meteorologických údajov, automatické hlásenia a upozornenia, viac ako 85 modelov ochorení pre viac ako 40 druhov plodín, diaľkový monitoring poľa, optimalizácia a automatizácia závlah, mnohé ďalšie riešenia dostupné na jednom mieste online

Cloud & Virtuálny server

 • Naše znalosti požiadaviek našich zákazníkov na výkon a bezpečnosť, nám uľahčuje správny návrh riešenia
 • Všetka infraštruktúra sa nachádza na území SR, garantujeme, že Vaše údaje sa permanentne nachádzajú na území SR
 • Použité technické riešenie umožňuje jednoduché a rýchle vytvorenie požadovaného typu servra – Windows 2016/ 2019, Windows 10, CentOS, …
 • Zálohovanie je individuálne konfigurované podľa potrieb zákazníkov

Bezpečnostné projekty

 • Každý prevádzkovateľ informačného systému, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje (mzdy, nájomné zmluvy za pôdu, bezpečnostné kamery, … ) je povinný vlastniť a dodržiavať dokumentáciu bezpečnostných opatrení na ochranu týchto údajov
 • Pomôžeme Vám povinný bezpečnostný projekt vypracovať
 • Táto povinnosť vyplýva z nariadenia GDPR Európskeho parlamentu a Rady 2016/679
 • S podporou nášho dlhoročného partnera EuroTRADING s.r.o. ktorý vypracoval viac ako 6000 bezpečnostných projektov a vyškolil viac ako 2.600 osôb