Služby

 • Pre poľnohospodárov, farmárov a potravinárov prinášame kvalitné a efektívne služby v oblasti podvojného účtovníctva, daní, ročných závierok, kalkulácií výroby, rozboru nákladov na plodiny a zvieratá.
 • Svoje prvotné doklady a údaje v účtovnom systéme máte stále k dispozícii a my do Vášho systému vstupujeme online len na vykonanie dohodnutých činností.
 • Primárne pracujeme pre poľnohospodárov a farmárov, ktorí potrebujú dostať mzdové náklady do výrobných kalkulácií, sledovať efektívnosť práce strojov a usledovať nadčasy počas sezónnych prác v súlade s legislatívou.
 • Pracujeme online, bezpapierovo
 • Mzdový systém je súčasťou ekonomickej agendy Vášho podniku
 • Mzdové náklady automaticky prechádzajú do kalkulácií na plodiny a iné výrobky a služby
 • Spracovanie Vašej agendy – outsorcing účtovníctva, miezd,daňových priznaní …
 • Analýza Vašich potrieb
 • Návrh optimálneho riešenia
 • Implementácia systému
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Kontrola výsledkov
 • Hotline a vzdialená pomoc
 • Pomoc pri podávaní žiadosti o priame podpory – zakreslenie hraníc užívania, elektronické podávanie žiadosti, kontroly prekryvov, zmeny v žiadosti
 • Spracovanie Vašej povinnej evidencie agronomickej činnosti pre ÚKSÚP
 • Permanentná aktualizácia prípravkov, hnojív, operácií …
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Kontrola dodržiavania legislatívy
 • Hotline a vzdialená pomoc
 • Užitočné linky ÚKSÚP: certifikáty a prípravky
 • Spracovanie zákazníkom dodaných katastrálnych údajov a ich konverzia do systému
 • Pomoc pri generovaní nájomných zmlúv a platení nájomného
 • Sledovanie zmien na katastri – Monitoring LV
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Hotline a vzdialená pomoc
 • Implementácia systému
 • Individuálne aj skupinové školenia
 • Kontrola výsledkov
 • Hotline a vzdialená pomoc

Cloud & Virtuálny server

 • Naše znalosti požiadaviek našich zákazníkov na výkon a bezpečnosť, nám uľahčuje správny návrh riešenia
 • Všetka infraštruktúra sa nachádza na území SR, garantujeme, že Vaše údaje sa permanentne nachádzajú na území SR
 • Použité technické riešenie umožňuje jednoduché a rýchle vytvorenie požadovaného typu servra – Windows 2016/ 2019, Windows 10, CentOS, …
 • Zálohovanie je individuálne konfigurované podľa potrieb zákazníkov