Kurzový lístok

Umiestnenie: Banka - Číselníky, Účtovníctvo - Číselníky

Je to zoznam kurzových lístkov usporiadaný podľa dátumov podľa jednotlivých mien. Kurzový lístok je možné zadať ručne alebo sa môže importovať pomocou voľby Kurzový lístok – import z textového súboru, ktorá sa nachádza v menu Výpočty. Pre príslušný dátum a kód meny sa dosadzuje pri aktuálnom množstve stav kurzu podľa ECB.