Šablóna textov

Umiestnenie: Banka - Číselníky

Okno slúži pre vytvorenie šablón textov, ktoré sa opakovane používajú na rôznych dokladoch a zostavách. Užívateľ si tieto môže jednorázovo vytvoriť a následne podľa potreby použiť. Texty sa zakladajú s jedinečným kódom k jednotlivým typom dokladov/zostáv (odporúčame kódy 1100, 1200) s príslušným názvom a popisom.

Riadky textu                                                    

Oddiel – oddiel, do ktorého sa má ďalej uvedený text preniesť. Oddiely sa využívajú pri šablónach textov pre niektoré zostavy, pre ostatné zostavy a doklady nie je zadanie oddielu podstatné a zadáva sa oddiel 1.

Riadok – poradové číslo riadku v rámci jedného oddielu.

Text – samotný riadok textu, zadáva sa v dolnej časti obrazovky. Jedna šablóna má obvykle viac riadkov textu.    

Pri otvorení poľa doklad sa otvorí okno, kde sa vybraná šablóna používa.

Text – Na obrázku vidíme ako sa zadaný text správa pri vybraní danej šablóny.: