Vrátenie uzávierky modulu ÚČTOVNÍCTVO

Umiestnenie: Účtovníctvo - Uzávierka

Logo AE Fakturacia

Funkcia Vrátenie uzávierky modulu zabezpečí korektné vrátenie z aktuálnej periódy do predchádzajúcej už uzavretej periódy. Údaje ako je Rok a Perióda sú automaticky predplnené a neprístupné.

Pri spustení tejto funkcie sa kontroluje, či je zhodná aktuálna verzia produktu s verziou, s ktorou bola perióda uzavretá. V prípade, že nebola užívateľa upozorní hláškou:

2.5.3.004_otazka