Aktualizácia Cash-flow

Umiestnenie: Účtovníctvo - Uzávierka

Logo AE Fakturacia

Prostredníctvom tejto voľby sa aktualizujú údaje do výstupu cash-flow (priama metóda), ktorý je sa nachádza v účtovných výkazoch. Zadáva sa obdobie DO (OD je predplnený podľa aktuálne otvoreného obdobia).

2.5.1.002_okno
2.5.1.004_vykazy UC