Doklady

Umiestnenie: Účtovníctvo - výstupy

Sekcia doklady v tejto časti slúži na hromadné vytlačenie jednotlivých typov dokladov, ktoré sa zvyčajne používa na konci mesiaca po hromadnom zaúčtovaní a kontrole. Tlač zaúčtovania v systéme funguje aj nad každým dokladom v príslušných oknách (došlé/vyšlé faktúry, pokladničné doklady a pod.), kde je možné tieto tlačiť jednotlivo, alebo po prestavení predplnených parametrov aj hromadne.

V týchto oknách sa po otvorení systémom nič nepredpĺňa, žiadne údaje z konkrétnych dokladov, preto je možné rovno zadávať kritériá v rozmedzí OD-DO, podľa potreby. Prednastavený je základný typ tlače ale je možné zvoliť aj rozšírený, ktorý sa líši od základného v údajoch, ktoré si má možnosť užívateľ nastaviť navyše, okrem defaultne tlačených údajov.

Do zostavy má možnosť užívateľ doplniť aj komentáre, ktoré sa zadávajú v druhej záložke pod názvom Komentáre.

2.3.9.003_komentare

V prípade, že užívateľ požaduje mať v zostave viacero údajov, je nutné si zapnutí rozšírenú tlač v prvej záložke a v poslednej pod názvom Zloženie riadku definovaného užívateľom má možnosť si vybrať z ponuky stĺpcov. Odporúčame si dať zobraziť iba taký počet údajov, ktorý bude v zostave ešte prehľadný, čitateľný a zmestí sa na príslušnú stranu. Údaj v stĺpci názov je označenie stĺpca v systéme, ktoré nie je možné meniť. Užívateľský názov stĺpca pre potreby tlače je možné zadať v stĺpci Nadpis.