Verzia 21.02/2

Update 21.02 / 2 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 17.5.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.02 resp. 21.02/1

Zmeny v module MZDY

Novinky platné pre Aurus EKONOMIKU aj Aurus EKOPACKET
  • do exportu RLZEC je zapracovaná nová schéma XSD  2021_1 platná od 19.5.2021

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli