Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Pokladňa

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • Príjmový pokladničný doklad – doplnená kontrola v riadku DPH na nenulovú sumu DPH pri nulovej sadzbe DPH
 • pri zakladaní nového tovaru cez + na riadku dokladu sa použije Pokladničný (nový) číselník Tovarov / Služieb a zároveň pribudlo tlačidlo Použiť, ktoré novozaloženú položku návratom spať na riadok dokladu automaticky aj použije
 • Číselník materiálov skrátený bol nahradený novým Pokladničným číselníkom Tovarov / Služieb
 • v zozname pokladničných dokladov pribudol záverečný sumár o počte záznamov a sčítaných sumách
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • do tlače pokladničného dokladu s adresou partnera pribúda aj informácia o osobe, ktorej bola hotovosť platená
 • do mesačného výkazu obratu v eKase sa doplnila sumarizácia platidiel
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.04
Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • zoznamy pre výnimky DPH pre výdaj a pre príjem boli prehodené.
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • v pokladničnom doklade je možné zmeniť DPH aj v prípade, že sa zobrazí hláška o nesúlade základu a DPH.
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • práca s dokladom pri úhrade faktúry, program správne ponúka len neuhradené faktúry vybraného obchodného partnera
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • zostava Prehľadová uzávierka, pri storne bločku správne zobrazuje hotovosť.
  Je potrebné si stiahnuť nový „fiskal.vbs“ – kontaktujte servisné oddelenie alebo svojho dealera.
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • z dôvodu zaokrúhľovania výslednej ceny nákupu hradenej v hotovosti podľa platnej legislatívy od 1. júla 2022 je potrebné ešte  pred vystavením prvého pokladničného dokladu v mesiaci júl nastaviť príslušné konfiguračné prvky.
  Viac sa dočítate TU…
Opravy
 • chyba pri odoslaní pokladničného dokladu do ERP FiskalPro, na ktorom boli odpočítavané vratné obaly
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • do zoznamu uhrádzaných faktúr boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi. Uvedené rozšírenie sa využije v prípadoch dohľadania platieb cez zľavomaty alebo e-shopy.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribudla kontrola na číslo dokladu = 0 (nula). Program nedovolí takýto doklad uložiť.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • pri predaji cez e-Kasu pribudla možnosť výkupu vratných obalov spôsobom predaja mínusovej položky typu vratný obal
Opravy
 • drobná chyba pri spustení mesačnej uzávierky
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita

Číselníky – Číselník pokladní

 • v záložke Prístupové práva si môže užívateľ nastaviť vlastnú predvolenú pokladňu
Opravy
 • po zmene predvolenej pokladne nad dokladmi sa pri zápise nového dokladu použije už zmenená pokladňa.
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • upravené zobrazenie Pokladničného dokladu pre monitory s rozlíšením 125% tak aby bolo zobrazených viac riadkov dokladu pri príslušných druhoch pohybu.

Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • upravené zobrazenie Pokladničného dokladu pre monitory s rozlíšením 125% tak aby bolo zobrazených viac riadkov dokladu pri príslušných druhoch pohybu.

Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01
Opravy

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • upravená tlač zostáv na výšku/ na šírku tak aby systém viac šetril miesto
Opravy:
 • úhrady faktúry, ktorá vznikla postúpením pohľadávky
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • automatické vyplnenie sumy na úhradu pri platbe platobnou kartou.
Opravy:
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie kontroly mazania dátumu dodania v pokladničnom doklade
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • vrátenie denných uzávierok v číselníku pokladní. Po vrátení sa nebude kurzor prestavovať na iný deň
Opravy:
 • tlač riadkového pokladničného dokladu s dvoma sadzbami DPH
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.01