UŽÍVATEĽSKÝ POSTUP NA VYKONANIE AKTUALIZÁCIE NA NOVÚ VERZIU AURUS EKONOMIKY

  • zabezpečte odhlásenie všetkých užívateľov a skontrolujete omylom neodhlásené pracoviská v EKOPACKET-e. ( Správca → Servis → Správca → Utility → Prihlásené pracoviská )
  • odporúčame REŠTARTOVAŤ server,  prípadne počítač
  • následne spustite z plochy ikonu na aktualizáciu (… Prechod)

ilustračný obrázok

následne do políčka

  • Verzia –  predplní sa vydaná aktuálna verzia prípadne napíšte číslo aktuálne vydanej verzie (uvedené v zaslanom maili)
  • Doprechod  – predplní sa vydaná aktuálna verzia prípadne napíšte číslo aktuálne vydaného doprechodu (uvedené v zaslanom maili)

Upozornenie:

Od verzie 22.01 nie je potrebné zadávať prechodový kód (program si automaticky zisťuje, či je možné na danej inštalácii aktualizáciu vykonať). Program si vyžiada zadanie kódu len vtedy, ak:

  • server / počítač nie je pripojený k internetu
  • nie je niečo v poriadku s licenciou programu (napríklad nie je zaplatený licenčný poplatok pre dané obdobie, kedy sa aktualizácia vykonáva)

V tom prípade je nutné kontaktovať hot-line firmy Aurus, prípadne svojho dealera.
Ak vykonávate aktualizáciu na staršiu verziu ako 22.01 (ver. 21.04 a staršie – vydané do 12/2021) päťmiestny prechodový kód pre danú inštaláciu je nutné zadať ručne (ak máte viac inštalácií, pozorne vyberte správny kód pre danú inštaláciu), doprechod pre staršie verzie zadanie kódu nevyžaduje.

 Následne kliknite na OK a aktualizácia sa začne sťahovať

Po stiahnutí ešte prebehne faza prípravy aktualizácie.

Následne sa môžeme rozhodnúť, či vykonáte aktualizáciu okamžite, prípadne si ju odložíte na neskôr.

Ak aktualizáciu chcete vykonať bezodkladne, potvrdíte Áno

  • o ukončení aktualizácie, čiže aj o správnosti jeho vykonania bude informovať oznam „Prechod bol úspešne ukončený“. Potvrdením tohto oznamu aktualizáciu ukončíte.

Aktualizácia pracovnej stanice pre danú verziu:

Od verzie 21.02 je možné aktualizáciu pracovnej stanice vykonať cez funkciu Aktualizácia pracovnej stanice nachádzajúcej sa pod „ozubeným kolieskom“ v záhlaví každého modulu.

Po novom si užívateľ vyberie pre akú verziu si chce vykonať aktualizáciu. Prednastavená je vždy aktuálna verzia.

Po výbere verzie a následnom kliknutí na tlačidlo OK sa aktualizácia vykoná. V prípade, že si vyberiete verziu u ktorej nie je potrebné aktualizáciu vykonať, program vás na to upozorní.

Úplná aktualizácia pracovnej stanice:

V prípade, že je potrebné urobiť úplnú aktualizáciu pracovnej stanice (aktualizujem nový počítač, dlhšie som si neaktualizoval pracovnú stanicu a nechce sa mi to robiť po verziách, …) je toto možné vykonať jednoduchým zaškrtnutím prepínača Úplná aktualizácia – aktualizácia novej pracovnej stanice. Po zakliknutí sa vykoná kompletná aktualizácia pracovnej stanice, avšak treba upozorniť na to, že je aj časovo náročnejšia a trvá dlhšie. 

Taktiež je možné takto vykonať aj aktualizáciu Poznámok (výberom príslušnej AURUS šablóny)

Ak by prechod neprebehol podľa popísaného postupu,  telefonicky kontaktujte hot-line firmy Aurus, prípadne svojho dealera.