Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Mzdy

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • v spracovaných mzdách je doplnená suma príjmov oslobodených od dane a suma zamestnaneckých akcií
 • v časti Číselníky pribudla skupina Výplatné pásky, mzdové listy, ktorá v menu obsahuje Položky štandardných výplatných pások, Položky užívateľských výplatných pások, Užívateľské mzdové listy
 • nové polia v číselníku Položky štandardných výplatných pások, ktoré slúžia pre potreby Mzdového listu a to špeciálne časti Rekapitulácia ML
 • v DS Mzdy, výplatné pásky pribudli vzorové šablóny pre zobrazenie rekapitulačných údajov mzdového listu a pre zobrazenie údajov mzdového listu na daňové účely
 • v časti  (Špeciál) pribudol v menu výpočet Operatívne zmeny údajov, ktoré slúžia v tejto verzii na aktualizáciu údajov pre potreby mzdového listu
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
Doplnená funkcionalita
 • Vstupy – Kmeňový súbor pracovníkov v možnosti Ročné zúčtovanie je aktualizované Daňové priznanie typu A za rok 2023
Opravy
 • 15/3/2024 doprechod č.2  Vstupy – Ročné zúčtovanie/Potvrdenie o príjme. Ak sa do Potvrdenia o príjme zlučovalo viac osobných čísel (napr. dohodár mal uzatvorené 2 a viac dohôd a vytvára sa mu jedno Potvrdenie o príjme), tak sa vo Vstupe Potvrdenia nesprávne zobrazila časť prepínačov pre Odpracované mesiace.
 • 15/3/2024 doprechod č.2   Inštitúcie – Zdravotné poisťovne – Mesačný výkaz preddavkov. Ak sa posielajú opravné výkazy za staré roky, tj. za roky pred rokom 2024, tak do vytvoreného súboru výkazu sa do riadku 3 naplnili sadzby poistného platné od roku 2024, v dôsledku čoho bol riadok 3 aj s ostatnými údajmi chybný a takýto opravný výkaz za staré roky neprechádzal do zdravotnej poisťovne.
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 •  zostava – podklad, kde nájdete výšku poistného za zamestnávateľa, ktorú uhrádzate v skrátenej výške, ak Vám bola schválená štátna pomoc pre poľnohospodárov
 • Výstupy – Zákonné poistenie, príspevky PANDÉMIA – Odvody, príspevky PANDÉMIA

  • pribudli 2 typy zostáv
   • Podklad pre platbu MV SP – štátna pomoc poľnohospodári
   • Podklad pre platbu VPP SP – štátna pomoc poľnohospodári
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.04

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • pribudlo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
 • zmena v príplatkoch ku mzde od 1.6.2023
 • pribudla možnosť zadávať údaje v ELDP pre typ FO 23 (DoPČ na výkon sezónnej práce)
 • pribudla tlač Potvrdenia o mzde/odmene za zárobkovú činnosť pre ÚPSVaR
 • pribudla tlač Potvrdenia o vykonávaných zrážkach pre dohodárov
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1. vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane od r2013
Opravy
 • Uzávierka – Výpočet čistej mzdy – opravená chyba v prípade nastavenia periód pre rozpočítanie vymeriavacieho základu u dohodárov s nepravidelným príjmom a dátumom nástupu od 1.2.2023. Chyba spočívala v tom, že rozpočítanie vymeriavacieho základu sa vykonalo okrem mesiaca február 2023 aj za mesiac január 2023. V tomto prípade sa malo rozpočítanie vykonať len za mesiac február 2023
 • Mesačný výkaz poistného – ak má zamestnávateľ v mesačnom výkaze len dohodárov, t.j. takých pracovníkov, ktorí nemajú v KS poistenia typ poistenia 9 (PFP), tak pri vytvorení xml súboru mesačného výkazu sa v hlavičkových údajoch nebude uvádzať časť týkajúca sa typu poistenia 9 (FPF – poistné na financovanie podpory).
Opravy
 • filtrovanie hodín, dní z časti „Osobné údaje“ (prístupné na kláves sF4) v mzdových listoch
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 – Finančná správa zatiaľ nevydala vzor pre Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023. Z toho dôvodu nie je možné generovať, zadávať a tlačiť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2023 v našom mzdovom programe. Keď FS tlačivo pre rok 2023 zverejní, tak ho zapracujeme do mzdového programu.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • legislatívne zmeny pre rok 2023 a ich nastavenie v module MZDY
 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2023
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2022
 • nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (3. verzia tlačiva)

Okrem noviniek sú dôležité aj Usmernenia a pokyny po prechode 23.01 v module MZDY

Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • zapracovanie otcovskej dovolenky od 1.11.2022
 • zapracovanie zmien súvisiacich s účinnosťou príslušnej časti zákona č. 317/2018 Z. z. od 1.1.2023, ktorou sa novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmeny sa týkajú zavedenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) a evidencie analytických údajov zamestnanca
 • zapracovanie nového typu dohody DoPČ na výkon sezónnej práce

Okrem noviniek sú dôležité aj Usmernenia a pokyny po prechode 22.02 v module MZDY, ktoré si prečítajte až po naštudovaní nižšie popísaných noviniek

Opravy
 • Inštitúcie – Starobné a doplnkové dôchodkové sporenie – Rozpis príspevkov na DDS
  • v úvodnom okne pre DDS Tatra banky boli opravené predvolené hodnoty pre:
   • variabilný symbol – ako predvolená hodnota sa zobrazí IČO zamestnávateľa, ktorý je doplnený číslom rozpisu
   • špecifický symbol – ako predvolená hodnota sa zobrazí posledný deň periódy, za ktorú je rozpis posielaný a doplnený číslom rozpisu
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • zapracovanie zmeny výpočtu daňového bonusu od 1.7.2022 a s tým súvisiace nové Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (nové tlačivo POT39_5v22júl-december). Podrobnejšie TU…
Opravy

V kmeňový súbor pracovníkov pri kopírovaní pracovníka bola opravená nasledovná chyba. Ak ste nekopírovali údaje o príbuzných, tak tie sa správne nenakopírovali. No nakopírovala sa hodnota o celkovom daňovom bonuse na všetky deti s počtom detí na uplatnenie daňového bonusu (údaje sú v záložke Daň).
Chyba je opravená, pri nekopírovaní budú príbuzných spomínané údaje nulové.

Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribúda kompletne nová funkcionalita ohľade hromadného rozposielania zaheslovaných výplatných pások jednotlivým pracovníkom. Podrobnejšie k nastaveniam sa dočítate tu…
 • Výstupy – Výplatné pásky – Zálohová listina – pribudol výstup prebratý v rovnakej funkcionalite z Ekopacketu

Opravy
 • urezávanie posledného riadku na stránke v prípade viacstránkovej zostavy
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • vo výpočte čistých miezd je vyriešené rozpočítanie príjmu pracovníkom, ktorým skončil pracovný pomer 1.3.2022 a neskôr, pričom im bol po skončení pracovného pomeru (tj. v perióde nasledujúcej po perióde, v ktorej pracovný pomer skončil) vyplatený nejaký príjem.
Opravy
 • opravená XML štruktúra Mesačného výkazu poistného a Výkazu poistného a príspevkov
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • aktualizované Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2021
 • zmena v sociálnom poistení a výkazníctve od 1.3.2022 z dôvodu zavedenia podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit). Podrobnejšie informácii k danej problematike nájdete  TU …
 • od 15.6.končí podpora prehliadača Internet Explorer firmy Microsoft, ktorý je nahradený prehliadačom Edge tej istej firmy. Z toho dôvodu sme zaviedli nové šablóny všade tam kde sa pri práci s externým programom eDane Internet Explorer používal. Nové šablóny obsahujú v názve názov prehliadača Edge. Ide o nasledovné šablóny:
  • XMLel. Prehlad Edge od r.2019
  • XMLel. Hlasenie Edge od r.2021
Opravy
 • v prípade tlače Ročného zúčtovania preddavkov boli do adresy zamestnávateľa doplnené súpisné a orientačné číslo zamestnávateľa z úvodnej obrazovky
Opravy
 • pre druh mzdy 835 – Fin.prísp.na stravu zo SF bola zrušená charakteristika 73 – Príjem zo soc.f. oslob. od dane. Charakteristika 73 v prípade druhu mzdy 835 spôsobovala, že sa príjem druhu mzdy 835 napočítal do riadku 06 Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2021, prípadne za rok 2022.
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2022
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
 • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021
 • nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022
 • rôzne ďalšie vylepšenia podrobnejšie popísané v informácii k danej verzii TU …
Opravy
 • Kmeňový súbor pracovníkov – vyhľadávanie osobného čísla v úvodnej tabuľke bolo zosúladené tak, ako fungovalo vyhľadávanie osobného čísla v Ekopackete
 • Rozpis príspevkov na DDS – opravené nastavenie správneho názvu výstupného súboru vzhľadom k nastavenej perióde v úvodnom okne
 • Výplatné pásky užívateľské – ak mal stĺpec PRÍJMY viac riadkov ako stĺpec REKAPITULÁCIA, tak došlo k useknutiu „prečnievajúcich“ príjmových riadkov, tieto riadky sa vo výplatnej páske nezobrazili
Opravy
 • Ročné zúčt.dane/Potvrd.-vstup – v úvodnej tabuľke je do stĺpca Výsledok doplnený daňový bonus na zaplatené úroky §33a
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • nová schéma RLZEC verzie 2022 platná od 16.11.2021
 • rôzne ďalšie vylepšenia podrobnejšie popísané v informácii k danej verzii TU …
Opravy

Dátové sklady – Mzdy, výplatné pásky

 • opravená filtrácia podľa hierarchie 2 – závod
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • výkaz PANDÉMIA – do podkladu pre Výkaz 1 a 3A sme doplnili stĺpec s údajom Výška náhrady. Údaj sa bude zobrazovať od periódy 07/2021

 • touto verziou programu sa preto aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako XMLel alebo XMLelJ.
Opravy
 • DS Mzdy, výplatné pásky – opravené názvy 2 stĺpcov
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • Legislatívna zmena – Daňový bonus na deti, zmeny platné od 1.7.2021 so zapracovanou funkcionalitou v programoch
Doplnená funkcionalita
 • Upozornenia – pri spustení modulu Mzdy program kontroluje niektoré dôležité termíny v mzdových údajoch a ak také nájde, vypíše o nich oznam v časti Správy a upozornenia. Indikáciou pozitívnej kontroly udalosti je červená obálka s číslom, ktoré znamená počet upozornení a správ. Viac o možnostiach Upozornení sa dočítate TU.
 • nový Výkaz práce s číslom práce
 • číselník Práce a služby (v menu Číselníky)
 • nová funkcia Generovanie dokladov prémií (v menu Výpočty)
Doplnená funkcionalita
 • pribudla Aurus šablóna Pracovníci a daňové bonusy (Výstupy – Univerzálne zostavy – Univ. zostava príbuzných)
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zapracovaná nová schéma 2021_1 platná od 19.5.2021

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • v zostave Odvody do fondov, Príspevky PANDÉMIA je doplnený filter na dátum nástupu pracovníkov do 1.2.2021
 • Dátové sklady – voľba Obnoviť stĺpce zachová užívateľom definované filtre
 • Dátový sklad miezd – Nová Aurus šablóna 1001715 – Čiastočný podklad PP++3B
 • legislatívna zmena – od 1.4. je bežné ošetrovné, tzv. krátkodobá OČR predĺžená z pohľadu prerušenia sociálneho poistenia z 10 na 14 dní
 • legislatívna zmena – pribúda nový druh mzdy 4657 dlhodobá OČR do 90 dní
 • legislatívna zmena – 13. a 14. plat je v roku 2021 v plnej výške zdaneným a spoistneným príjmom
 • legislatívna zmena – pribudol nový druh mzdy 3700 Náhrady na výdavky pri domácej práci/ telepráci, ktorý nie je predmetom dane a poistenia, nahráva sa cez doklad Prídavky a zrážky
 • kmeňový súbor pracovníkov – Zmena kódov klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 platná od 1.1.2021
Opravy:
 • drobná chyba pri hromadnej tlači RZD podľa paragrafu 39
 • drobná chyba pri tlači Hlásenia o vyúčtovaní dane v časti V. pomocou pdf súboru
 • ošetrenie – nepovolenie výmazu pracovníka z kmeňového súboru v prípade že má vystavené RLZEC a Oznámenie do ZP.
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Ročné zúčtovanie/ Potvrdenie o príjme
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 a 2021
 • Rozpis príspevkov na DDS
 • Nový druh mzdy – finančný príspevok na stravu
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zapracovanie mzdových veličín pre rok 2021. Bližší popis nájdete tu …..
 • zapracovanie zmeny filozofie príplatkov ku mzde za sobotu, nedeľu, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre dohodárov. Sú to mzdy, ktoré boli naviazané na minimálnu mzdu (novela zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, súčasťou ktorej je novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2021). Popis nájdete v legislatívnom liste.
 • zapracovanie nasledovných zmenených daňových tlačív
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 (tlačivo ŽIA38v2020)
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 (zapracované len v Aurus Ekopakete, v ďalšej verzii bude zapracované v Aurus Ekonomike)
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2021 (tlačivo POT39_5v21, zapracované len v Aurus Ekopakete, v ďalšej verzii bude zapracované v Aurus Ekonomike)
 • zapracovanie nových schém (verzií) 2021 do Mesačného výkazu a do Výkazu poistného a príspevkov posielaných do Sociálnej poisťovne. Zmeny sa týkajú uvádzania IČPV zamestnanca, zrušenia názvu banky a neuvádzania rozsahu poistenia
  V obidvoch výkazoch pribudol po vytvorení xml súboru výpis, v ktorom sa vypíšu tí pracovníci, ktorí nemajú vo výkaze vyplnené IČPV
 • Import IČPV z registra poistencov Sociálnej poisťovne do kmeňového súboru pracovníkov. Podrobný popis nájdete v samostatnom manuáli.
 • možnosť vypísať zoznam pracovníkov s IČPV pomocou Dátového skladu pracovníkov (Aurus Ekonomika) alebo Univerzálnej zostavy kmeňa pracovníkov (Aurus Ekopaket) pomocou Aurus šablón
 • pre RLZEC typu Zmena sa ruší oznamovanie a tým aj zadávanie dátumov pre začiatok a ukončenie materskej dovolenky a rodičovského príspevku, nakoľko od 1.1.2021 sa už tieto udalosti do Sociálnej poisťovne neoznamujú. Platí to aj v prípade už predtým oznámeného začiatku materskej dovolenky alebo rodičovského príspevku pred 1.1.2021. Teda ak ukončenie už oznámeného začiatku pripadá na obdobie od 1.1.2021, tak RLZEC typu zmena sa už do Sociálnej poisťovne neposiela.
 • pre druh mzdy 1853 „Prekážky 80% PANDÉMIA“ prechodom verzie 20.05 priraďujeme charakteristiku 802 „ELDP-VZ a KD vylúč.dôb,Hr.mzdy“. Dôsledok tohto priradenia je nasledovný. Od verzie 20.05 sa pri generovaní riadkov ELDP budú pre zamestnancov narodených do 31.12.1984 napĺňať údaje týkajúce sa vylúčených dôb v prípade, ak zamestnanec čerpal druh mzdy 1853
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • nová štruktúra XML pre RLZEC platná od 1.1.2021. Viac…
 • zobrazenie dovoleniek vo výplatnej páske na 1 desatinné miesto
Opravy:
 • odstránená chyba pri odosielaní prihlášky dohodára do VŠZP
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • Prvá pomoc pandémia – aktualizované výkazy pre opatrenia 1, 3A, 3B za obdobie od 10/2020 do 03/2021
Opravy:
 • mesačný výkaz preddavkov do ZP – ponuka správneho názvu súboru pri zmene periódy
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • vydaný nový modul v grafickom prostredí
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04