Verzia 21.02/1

Update 21.02 / 1 - Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET

Verzia vydaná 16.4.2021

Postup aktualizácie programu

Kliknutí si vyberte návod na vykonanie aktualizácie pre program, ktorý používate.

Doprechod môžete vykonať len ak máte verziu   21.02

Zmeny vo verzii týkajúce sa len Aurus EKONOMIKY:

  • zrýchlenie práce so zoznamom dodacích listov
  • oprava drobnej chyby pri tlači na sieťovú tlačiareň
  • oprava drobnej chyby pri používaní šablón v Dátových skladoch

Bližšie informácie ohľadom ďalších zmien nájdete v novinkovom manuáli