Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Poľnonákup

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.01.2024

Doplnená funkcionalita
 • Poľnonákupový (nový) číselník Tovarov / Služieb
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Verzia: 23.02 doprechod č.1. vydaná 20.3.2023

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec horeuvedených verzií

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec horeuvedených verzií
Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • odstránená chyba pri vyvolaní zoznamu v zúčtovacom liste
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 17.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • odstránená chyba pri vyvolaní zoznamu v zúčtovacom liste
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • vo Vážnom lístku pribudlo nové pole Laborantka
 • vážne lístky sa od tejto verzie zobrazujú v poradí Dátum a čas
 • do generovania preberacích listov je doplnený filter na dátum dodania
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • Vážne lístky – automatická filtrácia na aktuálny dátum a je umožnené užívateľsky meniť laborantku

Opravy:
 • v Dátovom sklade je opravený filter Dátum dodania
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • v Importe vážnych lístkov, pri opravnom importe brutto váženia, už nevynuluje netto a tarra množstvo existujúceho dokladu
 • v Importe vážnych lístkov, odstránená chyba pri importovaní jedného súboru, ak sa nezadá názov súboru.
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • vydaný nový modul v grafickom prostredí
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01