Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo
LOGO_AURUS (1)

Všeobecné

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • Dátové sklady všeobecne:
  • V zozname Výber stĺpcov pre Štrukturovaný výber pribudla možnosť vyhľadávať stĺpec podľa názvu a následne ho vybrať do DS
  • Pribudla možnosť nastaviť a šablónovať kontingenčnú tabuľku
Opravy
 • chyba zmeny triedenia v zoznamoch po zadaní vyhľadávania
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • pribudla možnosť tlače zostáv 15 mm od ľavého okraja papiera
 • pri exporte do Excelu zmena formátu dátumu z všeobecného formátu na dátumový formát
Opravy
 • tlač z Dátových skladov na lokálnych inštaláciách
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • Systém si pamätá nastavenie priblíženia zostavy na obrazovke pre každého užívateľa
 • v Zoznamoch pribudla možnosť zachovania triedenia zoznamu pri ďalšom spustení
 • od 1.1.2024 bude zmenené doterajšie prepojenie na Finstat z Odoslaných aj Došlých faktúr a z Adresára partnerov z dôvodu zmeny obchodnej politiky spoločnosti Finstat. Všetci užívatelia platenej služby Finstat Premium môžu požiadať spoločnosť Finstat o tzv. API kľúč a po jeho zadaní bude doterajšia funkcionalita prepojenia s dátami Finstat zachovaná (aj po 1.1.2024), plus pribúda aj možnosť automatického napĺňania bankových účtov partnera jeho DPH účtami.

Kto nie je užívateľom platenej služby Finstat Premium, bude môcť užívať túto funkcionalitu bezplatne do 31.12.2023. Od 1.1.2024 prejde automaticky na bezplatnú službu prepojenia s verejnými registrami, ktorá rovnako kontroluje a dopĺňa IČDPH, DIČ, adresu a bankové DPH účty, ale už nedokáže preveriť ostatné informácie o firme ktoré sú dostupné pri priamom prepojení s databázou Finstat.

Opravy
 • 8/11/2023 doprechod č.1 – Padanie programu pri tlači priamo zo servera
Koniec verzia 23.04

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • Dátové sklady – v užívateľských stĺpcoch je možné definovať aj matematické funkcie, t.j. je možné vytvárať stĺpce ktoré sú napríklad súčtom, alebo rozdielom iných stĺpcov. Pri nastavovaní vlastností užívateľského stĺpca je potrebne nastaviť „Matematický vzorec“. Pravidlá pre zadanie matematického vzorca je možné vidieť kliknutím myšou na modrý otáznik vľavo dole.
 • Doklady – upravené správanie sa kurzora po vybratí iného dokladu z riadku (podobne shift+F2 vo verzii Ekopacket)
Opravy
 • v tlači z Dátových skladov už netlačí nulové hodnoty, namiesto nuly je tam medzera.
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • doplnené informácia o spúšťaní modulu počas jeho nábehu
 • aktualizácia vzorových šablón s elektronickým posielaním .xml cez aplikáciu eDane/Java. Sú označené slovom „XMLelJ“ v názve. Pre tých, ktorí využívajú eDane/Java na odosielanie daňových dokumentov, je okrem toho ešte potrebné používať aktuálnu aplikáciu eDane – PFS zo stránky  Finančnej správy.
Opravy
 • triedenia dátumových stĺpcov v dátových skladoch
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • tlač popisov filtrov a názvu firmy v dátových skladoch
 • polia v programe, na ktorých je možné použiť pravé tlačidlo myši (PTM) pre vyvolanie ďalších funkcií sú podfarbené tmavším odtieňom
 • Správca – konfigurácia – Vstupy – Užívateľské konfigurácie – Konfigurácia systému
  • V časti Doplň.ident.k DÚ, ŠÚ, poisť (prístupná na kláves F3) pribudlo pole Prevládajúce miesto výkonu práce
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.05
Doplnená funkcionalita

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

 • pribudla užívateľská možnosť posunu štandardných zostáv pri tlači tak aby vznikol priestor na predierovanie zostavy a jej založenie do šanónu. Posun o príslušný počet miest je možné uložiť do šablóny.
Opravy
 • Dátové sklady – v užívateľských stĺpcoch pri konverzii číselnej hodnoty na znakovú sa dopĺňajú medzery tak, aby mali všetky pôvodne číselné hodnoty rovnaký počet znakov
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • možnosť šablónovania názvu súboru pri exporte do Excelu
 • pri odosielaní dokumentov emailom pribudla možnosť pred finálnym odoslaním pridať a vymazať ďalšie prílohy email
 • do niektorých zoznamov bol doplnený sumarizačný riadok, v ktorom sa zobrazí súčet v relevantných stĺpcoch pre vyfiltrované riadky. Týka sa to zoznamov: Faktúr, Prevodných príkazov, Dodacích listov a Skladových dokladov.
 • do niektorých dokladov bol doplnený nástroj na hľadanie v riadkoch dokladov. Na riadku dokladu v kontextovom menu (cez opačné tlačidlo myši) pribudla možnosť Hľadať Ctrl+F. Použitím tejto možnosti sa zobrazí hľadací zoznam z riadkov dokladu s ktorým je možné pracovať ako s každým iným zoznamom (hľadať, vyberať, filtrovať, triediť…).

Upozornenie! Tento zoznam nepracuje v dynamickom móde, tzn. ak je v doklade veľmi veľa riadkov (tisíce), zoznam sa bude načítavať veľmi dlho. Týka sa to dokladov: Prevodné príkazy, Skladové doklady a Cenníky.

Opravy
 • zákaz preuloženia verejných šablón vytvorených iným užívateľom
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadne
Opravy
 • aktualizácia systémových nástrojov na zasielanie emailov z programu z dôvodu nových trendov v tejto problematike
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • v niektorých Dátových skladoch je možné kliknutím na číslo dokladu, alebo materiálu otvoriť tento doklad, prípadne materiál v ďalšej záložke a tam s ním plnohodnotne pracovať
 • upozornenie užívateľovi pri spustení programu, že pracuje s neaktuálnou verziou, v prípade že je už dostupná novšia verzia programu
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • automatické predlžovanie doby platnosti aplikácie a ukončenie používania prechodových kódov
 • kontrola bankových kont pre účely úhrady DPH
 • pri prepínaní sa medzi rôznymi záložkami program zachová aktuálne nastavené filtre v zoznamoch dokladov
 • v jednoduchých zoznamoch (takých ktoré nemajú záložky) sa po vyhľadávaní textu tento text môže zachovať (podľa nastavenia) pre ďalšie používanie v danom zozname
 • Vratné obaly – v číselníku materiálov pribudla možnosť spriahnuť materiál s obalom (zapracované do dodacích listov)
 • viac merných jednotiek – v číselníku materiálov pribudla možnosť evidencie viacerých Expedičných merných jednotiek s prepočtom na hlavnú mernú jednotku (zapracované do dodacích listov, objednávok a hlásenia INTRASTAT)
 • Kópia materiálu – v číselníku materiálov pribudla možnosť kopírovania materiálu s ponúkaním voľných kódov materiálu
 • možnosť definície cesty užívateľom pre výstupný súbor v číselníku terminálov
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • nová funkcionalita pre aktualizáciu verzií a predlžovanie doby platnosti. Pre užívateľov s pripojením na internet odpadne réžia s používaním prechodových kódov a zadávaním kódov na predĺženie doby platnosti. Program automaticky na pozadí nastaví povolenie vykonať prechod na novú verziu a automaticky na pozadí predĺži dobu platnosti, keď bude mať zákazník splnené všetky podmienky ako sú podpísaná licenčná zmluva a uhradené licenčné poplatky.
 • upravené triedenie v zoznamoch – systém nezmení nastavenie filtra a triedenia v zoznamoch po prekliknutí sa do dokladu, prípadne do súvisiacich dokladov. Zapracované v moduloch Fakturácia, Mzdy, Pokladňa, Sklad a Expedícia.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako „XMLel.“ alebo „XMLelJ.“ Keďže z rovnakého dôvodu došlo aj k zmenám pri automatizovanom sťahovaní informačných zoznamov Čiernej listiny a „Povolených IČDPH, je potrebné, aby ste si vykonali aktualizácie pracovných staníc.
 • vylepšená kontrola systému pred spustením prechodu programu na novú verziu.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • do výstupov vo forme zostavy na obrazovke je dopracovaná nová horúca klávesa CTRL+F ktorá prestaví kurzor do poľa na vyhľadávania
 • do výstupov vo forme zostavy na obrazovke je dopracované používanie šípok hore a dolu  pre pohyb zostavy hore a dolu v rámci jednej strany
 • vo výstupoch vo forme PrehľadDátový sklad je vylepšené kontextové menu, ktoré sa zobrazí na klik PTM (pravé tlačidlo myši) na záhlaví príslušnej tabuľky Prehľadu alebo Dátového skladu.
 • Dátové sklady – výrazne vylepšená funkcionalita, ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov …, bližší popis nájdete TU
 • v zoznamových oknách pribudla možnosť prepnutia sa do tzv. Dynamického módu, čo umožní pri veľkom množstve údajov rýchlejšie vyhľadávanie v Zozname, ale s obmedzením niektorých funkcionalít Zoznamu.
 • vylepšená kontrola systému pred spustením prechodu programu na novú verziu
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadne
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • prístup na rušenie prihlásených pracovísk v okne Prihlásené pracoviská vo funkcii SPRÁVCA – Utility je v operačnom systéme Windows prístupné len pre užívateľov typu 10, 20 a 30. Rušenie prihlásených pracovísk v operačnom systéme Windows pracuje inak ako v operačnom systéme Linux. Kým v Linuxe toto rušenie zruší zo servera ako aj zo zoznamu prihlásených pracovísk a tým uvoľní licencie Dataflex a Ekonomika viazané na tento proces a vyčistí aj operačný systém, vo Windowse ide len o vymazanie procesu zo zoznamu procesov a uvoľnenie licencií Dataflex a Ekonomika. Samotný operačný systém je potrebné dočistiť zásahom správcu servra, v prípade že daný proces blokuje nejakú ďalšiu činnosť užívateľa. Toto čistenie tiež prebieha v noci počas servisnej prestávky na to určenej spolu zo zálohovaním systému.
 • aktualizácia pracovnej stanice je prepracovaná pre danú verziu aplikácie, t.j. užívateľ ju bude vykonávať len ak bude potrebná – budú sa aktualizovať len zmenené a nové súbory pracovnej stanice
Opravy:
 • pri zadávaní nového užívateľa – je zavedená kontrola na vyplnenie povinného poľa Elektronická fakturácia
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • prístup na rušenie prihlásených pracovísk v okne Prihlásené pracoviská vo funkcii SPRÁVCA – Utility je v operačnom systéme Windows prístupné len pre užívateľov typu 10, 20 a 30. Rušenie prihlásených pracovísk v operačnom systéme Windows pracuje inak ako v operačnom systéme Linux. Kým v Linuxe toto rušenie zruší zo servera ako aj zo zoznamu prihlásených pracovísk a tým uvoľní licencie Dataflex a Ekonomika viazané na tento proces a vyčistí aj operačný systém, vo Windowse ide len o vymazanie procesu zo zoznamu procesov a uvoľnenie licencií Dataflex a Ekonomika. Samotný operačný systém je potrebné dočistiť zásahom správcu servra, v prípade že daný proces blokuje nejakú ďalšiu činnosť užívateľa. Toto čistenie tiež prebieha v noci počas servisnej prestávky na to určenej spolu zo zálohovaním systému.
 • aktualizácia pracovnej stanice je prepracovaná pre danú verziu aplikácie, t.j. užívateľ ju bude vykonávať len ak bude potrebná – budú sa aktualizovať len zmenené a nové súbory pracovnej stanice
Opravy:
 • pri zadávaní nového užívateľa – je zavedená kontrola na vyplnenie povinného poľa Elektronická fakturácia
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • vyhľadávanie a filtrovanie „od začiatku slova“ v zoznamoch

Pôvodný spôsob vyhľadávania:

hľadaný výraz šenica program vyhľadáva na akomkoľvek mieste (na začiatku reťazca aj v strede)

Rozšírený spôsob vyhľadávania:

po zapnutí nového parametru „hľadať zľava v 1. stĺpci“ program vyhľadá len tie položky, ktoré sa  začínajú hľadaným výrazom a  zároveň sa nachádzajú v 1.stĺpci tabuľky.

 • vyhľadávanie a filtrovanie „od začiatku slova“ v oknách na zadávanie

zmena voči predchádzajúcemu vyhľadávaniu je, že  prepínač „hľadať zľava v 1. stĺpci“ nahradila medzera. t.j. vo vyhľadávacom poli zadáme 1. znak medzeru a následne napíšeme hľadaný výraz

Pôvodný spôsob vyhľadávania:

hľadaný výraz šenica program vyhľadáva na akomkoľvek mieste (na začiatku reťazca aj v strede)

Rozšírený spôsob vyhľadávania:

po zadaní medzery na začiatok vyhľadávania a následnom zadaní hľadaného výrazu šenica program vyhľadá len tie položky, ktoré sa začínajú hľadaným výrazom

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zmenil sa výzor základnej obrazovky funkcie -zmena ikonky Zoznam 1), popis v tooltipe 2), zvýraznená aktívna záložka 3)
 • v hornom menu  funkcie pribudla možnosť „Nastavenie“ vo forme ozubeného kolieska 4) s nasledovným podmenu:
   • Povolenie upozornení – bude slúžiť na upozornenia programu pri dovŕšení určitých významných termínov
   • Centrálna konfigurácia – slúži na prehľad nastavených konfigurácií a ich možností pre daný modul s možnosťou triedenia a vyhľadávania
   • Kontakt (telefón, e-mail …) – kontaktné údaje užívateľa ktoré program doťahuje do rôznych výstupov typu výkazy, hlásenia, …
   • Zmena hesla – tu si môže užívateľ zmeniť svoje heslo do systému
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • permanentné zobrazenie aktuálnej periódy
 • aktualizácia vzdialenej pomoci Aurus na verziu 15.6.7.0.
 • automatické ukončovanie neodhlásených užívateľov z aplikácie počas obdobia údržby.
 • automatické čistenie padnutých prihlásených pracovísk
 • prispôsobenie vzhľadu programu pre mierku obrazovky 125% na notebookoch
 • zmena excelovských výstupov zo staršieho XLS na novší formát XLSX
Opravy:
 • oprava hľadania čísla s desatinným miestom v zoznamoch
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • prepracovanie tlačí výstupov – výrazné zvýšenie spoľahlivosti a rýchlosti
 • doplnenie stĺpcov a zjednotenie pomenovaní v dátových skladoch
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v Číselníku materiálov
 • oznam o výsledku uzávierky, alebo dôvodoch jej nevykonania v moduloch Účtovníctvo, Pokladňa a Banka
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • tlačidlo Novinky na prístup k manuálu na webe
 • umožnenie vykonania externého programu po exporte do XLS
 • šablónovanie parametrov „Kópia“ a „Skrytá kópia“ pri výstupe e-mailom
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v zoznamoch
Koniec verzia 20.01