Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

Všeobecné

Verzia: 23.02 doprechod č.1 vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • doplnené informácia o spúšťaní modulu počas jeho nábehu
 • aktualizácia vzorových šablón s elektronickým posielaním .xml cez aplikáciu eDane/Java. Sú označené slovom „XMLelJ“ v názve. Pre tých, ktorí využívajú eDane/Java na odosielanie daňových dokumentov, je okrem toho ešte potrebné používať aktuálnu aplikáciu eDane – PFS zo stránky  Finančnej správy.
Opravy
 • triedenia dátumových stĺpcov v dátových skladoch
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • tlač popisov filtrov a názvu firmy v dátových skladoch
 • polia v programe, na ktorých je možné použiť pravé tlačidlo myši (PTM) pre vyvolanie ďalších funkcií sú podfarbené tmavším odtieňom
 • Správca – konfigurácia – Vstupy – Užívateľské konfigurácie – Konfigurácia systému
  • V časti Doplň.ident.k DÚ, ŠÚ, poisť (prístupná na kláves F3) pribudlo pole Prevládajúce miesto výkonu práce
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribudla užívateľská možnosť posunu štandardných zostáv pri tlači tak aby vznikol priestor na predierovanie zostavy a jej založenie do šanónu. Posun o príslušný počet miest je možné uložiť do šablóny.
Opravy:
 • Dátové sklady – v užívateľských stĺpcoch pri konverzii číselnej hodnoty na znakovú sa dopĺňajú medzery tak, aby mali všetky pôvodne číselné hodnoty rovnaký počet znakov
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • možnosť šablónovania názvu súboru pri exporte do Excelu
 • pri odosielaní dokumentov emailom pribudla možnosť pred finálnym odoslaním pridať a vymazať ďalšie prílohy email
 • do niektorých zoznamov bol doplnený sumarizačný riadok, v ktorom sa zobrazí súčet v relevantných stĺpcoch pre vyfiltrované riadky. Týka sa to zoznamov: Faktúr, Prevodných príkazov, Dodacích listov a Skladových dokladov.
 • do niektorých dokladov bol doplnený nástroj na hľadanie v riadkoch dokladov. Na riadku dokladu v kontextovom menu (cez opačné tlačidlo myši) pribudla možnosť Hľadať Ctrl+F. Použitím tejto možnosti sa zobrazí hľadací zoznam z riadkov dokladu s ktorým je možné pracovať ako s každým iným zoznamom (hľadať, vyberať, filtrovať, triediť…).

Upozornenie! Tento zoznam nepracuje v dynamickom móde, tzn. ak je v doklade veľmi veľa riadkov (tisíce), zoznam sa bude načítavať veľmi dlho. Týka sa to dokladov: Prevodné príkazy, Skladové doklady a Cenníky.

Opravy:
 • zákaz preuloženia verejných šablón vytvorených iným užívateľom
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • aktualizácia systémových nástrojov na zasielanie emailov z programu z dôvodu nových trendov v tejto problematike
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • v niektorých Dátových skladoch je možné kliknutím na číslo dokladu, alebo materiálu otvoriť tento doklad, prípadne materiál v ďalšej záložke a tam s ním plnohodnotne pracovať
 • upozornenie užívateľovi pri spustení programu, že pracuje s neaktuálnou verziou, v prípade že je už dostupná novšia verzia programu
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • automatické predlžovanie doby platnosti aplikácie a ukončenie používania prechodových kódov
 • kontrola bankových kont pre účely úhrady DPH
 • pri prepínaní sa medzi rôznymi záložkami program zachová aktuálne nastavené filtre v zoznamoch dokladov
 • v jednoduchých zoznamoch (takých ktoré nemajú záložky) sa po vyhľadávaní textu tento text môže zachovať (podľa nastavenia) pre ďalšie používanie v danom zozname
 • Vratné obaly – v číselníku materiálov pribudla možnosť spriahnuť materiál s obalom (zapracované do dodacích listov)
 • viac merných jednotiek – v číselníku materiálov pribudla možnosť evidencie viacerých Expedičných merných jednotiek s prepočtom na hlavnú mernú jednotku (zapracované do dodacích listov, objednávok a hlásenia INTRASTAT)
 • Kópia materiálu – v číselníku materiálov pribudla možnosť kopírovania materiálu s ponúkaním voľných kódov materiálu
 • možnosť definície cesty užívateľom pre výstupný súbor v číselníku terminálov
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • nová funkcionalita pre aktualizáciu verzií a predlžovanie doby platnosti. Pre užívateľov s pripojením na internet odpadne réžia s používaním prechodových kódov a zadávaním kódov na predĺženie doby platnosti. Program automaticky na pozadí nastaví povolenie vykonať prechod na novú verziu a automaticky na pozadí predĺži dobu platnosti, keď bude mať zákazník splnené všetky podmienky ako sú podpísaná licenčná zmluva a uhradené licenčné poplatky.
 • upravené triedenie v zoznamoch – systém nezmení nastavenie filtra a triedenia v zoznamoch po prekliknutí sa do dokladu, prípadne do súvisiacich dokladov. Zapracované v moduloch Fakturácia, Mzdy, Pokladňa, Sklad a Expedícia.
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • aktualizujú všetky Aurus-šablóny, ktoré sú automaticky napojené na elektronické odosielanie formulárov pre Finančnú Správu. Sú označené ako „XMLel.“ alebo „XMLelJ.“ Keďže z rovnakého dôvodu došlo aj k zmenám pri automatizovanom sťahovaní informačných zoznamov Čiernej listiny a „Povolených IČDPH, je potrebné, aby ste si vykonali aktualizácie pracovných staníc.
 • vylepšená kontrola systému pred spustením prechodu programu na novú verziu.
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • do výstupov vo forme zostavy na obrazovke je dopracovaná nová horúca klávesa CTRL+F ktorá prestaví kurzor do poľa na vyhľadávania
 • do výstupov vo forme zostavy na obrazovke je dopracované používanie šípok hore a dolu  pre pohyb zostavy hore a dolu v rámci jednej strany
 • vo výstupoch vo forme PrehľadDátový sklad je vylepšené kontextové menu, ktoré sa zobrazí na klik PTM (pravé tlačidlo myši) na záhlaví príslušnej tabuľky Prehľadu alebo Dátového skladu.
 • Dátové sklady – výrazne vylepšená funkcionalita, ako je možnosť tvorby kontingenčných tabuliek pre zobrazovanie údajov napr. obdobie, strediská … v stĺpcoch vedľa seba, tvorbu užívateľsky definovaných stĺpcov, formátovanej a užívateľom definovanej tlače údajov …, bližší popis nájdete TU
 • v zoznamových oknách pribudla možnosť prepnutia sa do tzv. Dynamického módu, čo umožní pri veľkom množstve údajov rýchlejšie vyhľadávanie v Zozname, ale s obmedzením niektorých funkcionalít Zoznamu.
 • vylepšená kontrola systému pred spustením prechodu programu na novú verziu
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • prístup na rušenie prihlásených pracovísk v okne Prihlásené pracoviská vo funkcii SPRÁVCA – Utility je v operačnom systéme Windows prístupné len pre užívateľov typu 10, 20 a 30. Rušenie prihlásených pracovísk v operačnom systéme Windows pracuje inak ako v operačnom systéme Linux. Kým v Linuxe toto rušenie zruší zo servera ako aj zo zoznamu prihlásených pracovísk a tým uvoľní licencie Dataflex a Ekonomika viazané na tento proces a vyčistí aj operačný systém, vo Windowse ide len o vymazanie procesu zo zoznamu procesov a uvoľnenie licencií Dataflex a Ekonomika. Samotný operačný systém je potrebné dočistiť zásahom správcu servra, v prípade že daný proces blokuje nejakú ďalšiu činnosť užívateľa. Toto čistenie tiež prebieha v noci počas servisnej prestávky na to určenej spolu zo zálohovaním systému.
 • aktualizácia pracovnej stanice je prepracovaná pre danú verziu aplikácie, t.j. užívateľ ju bude vykonávať len ak bude potrebná – budú sa aktualizovať len zmenené a nové súbory pracovnej stanice
Opravy:
 • pri zadávaní nového užívateľa – je zavedená kontrola na vyplnenie povinného poľa Elektronická fakturácia
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • vyhľadávanie a filtrovanie „od začiatku slova“ v zoznamoch

Pôvodný spôsob vyhľadávania:

hľadaný výraz šenica program vyhľadáva na akomkoľvek mieste (na začiatku reťazca aj v strede)

Rozšírený spôsob vyhľadávania:

po zapnutí nového parametru „hľadať zľava v 1. stĺpci“ program vyhľadá len tie položky, ktoré sa  začínajú hľadaným výrazom a  zároveň sa nachádzajú v 1.stĺpci tabuľky.

 • vyhľadávanie a filtrovanie „od začiatku slova“ v oknách na zadávanie

zmena voči predchádzajúcemu vyhľadávaniu je, že  prepínač „hľadať zľava v 1. stĺpci“ nahradila medzera. t.j. vo vyhľadávacom poli zadáme 1. znak medzeru a následne napíšeme hľadaný výraz

Pôvodný spôsob vyhľadávania:

hľadaný výraz šenica program vyhľadáva na akomkoľvek mieste (na začiatku reťazca aj v strede)

Rozšírený spôsob vyhľadávania:

po zadaní medzery na začiatok vyhľadávania a následnom zadaní hľadaného výrazu šenica program vyhľadá len tie položky, ktoré sa začínajú hľadaným výrazom

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zmenil sa výzor základnej obrazovky funkcie -zmena ikonky Zoznam 1), popis v tooltipe 2), zvýraznená aktívna záložka 3)
 • v hornom menu  funkcie pribudla možnosť „Nastavenie“ vo forme ozubeného kolieska 4) s nasledovným podmenu:
   • Povolenie upozornení – bude slúžiť na upozornenia programu pri dovŕšení určitých významných termínov
   • Centrálna konfigurácia – slúži na prehľad nastavených konfigurácií a ich možností pre daný modul s možnosťou triedenia a vyhľadávania
   • Kontakt (telefón, e-mail …) – kontaktné údaje užívateľa ktoré program doťahuje do rôznych výstupov typu výkazy, hlásenia, …
   • Zmena hesla – tu si môže užívateľ zmeniť svoje heslo do systému
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • permanentné zobrazenie aktuálnej periódy
 • aktualizácia vzdialenej pomoci Aurus na verziu 15.6.7.0.
 • automatické ukončovanie neodhlásených užívateľov z aplikácie počas obdobia údržby.
 • automatické čistenie padnutých prihlásených pracovísk
 • prispôsobenie vzhľadu programu pre mierku obrazovky 125% na notebookoch
 • zmena excelovských výstupov zo staršieho XLS na novší formát XLSX
Opravy:
 • oprava hľadania čísla s desatinným miestom v zoznamoch
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • prepracovanie tlačí výstupov – výrazné zvýšenie spoľahlivosti a rýchlosti
 • doplnenie stĺpcov a zjednotenie pomenovaní v dátových skladoch
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v Číselníku materiálov
 • oznam o výsledku uzávierky, alebo dôvodoch jej nevykonania v moduloch Účtovníctvo, Pokladňa a Banka
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • tlačidlo Novinky na prístup k manuálu na webe
 • umožnenie vykonania externého programu po exporte do XLS
 • šablónovanie parametrov „Kópia“ a „Skrytá kópia“ pri výstupe e-mailom
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v zoznamoch
Koniec verzia 20.01