Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Zvieratá

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
  • zostava Vyúčtovanie zvierat za podnik formou šablóny v Dátovom sklade Zvierat
Opravy
  • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
  • 13/2/2024 doprechod č.1 – Vstupy – Doklady – Zvieratá
    Týka sa len tých užívateľov, ktorí sledujú predané množstvo základného stáda v kg, ostatní užívatelia nemusia nič robiť! Ak zadávate pre základné stádo pohyb 500 Predaj (alebo iný pohyb typu 21 Predaj) a v číselníku Druhy pohybov máte nastavené pole „Činnosť kooperanta“ na hodnotu 1 alebo 2, tak po vyplnení počtu kusov v riadku dokladu sa automaticky dostanete do záložky Ostatné na pole „Predané množstvo v kg“ a pole môžete vyplniť
Opravy
  • 13/2/2024 doprechod č.1  Sfunkčnená nasledovná tvrdá kontrola. Ak máte doklad základného stáda a v riadku druh pohybu, ktorý je typu 21 Predaj a v doklade ste zadali riadky s inventárnymi číslami základného stáda, tak potom už nie je povolené vyplniť údaj „Predané množstvo v kg“ v záložke Ostatné. Tento údaj je potrebné zadať ešte predtým, ako začnete v riadku dokladu zadávať inventárne čísla základného stáda pre predaj
  • 15/3/2024 doprechod č.2  Výpočet pri určitom poradí údajov riadkov dokladu pokazil údaje v hlavičke dokladu týkajúcich sa sumárnych údajov príjmu a výdaja
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
  • vydaný nový modul v grafickom prostredí

Z významných vylepšení modulu Zvieratá v porovnaní s doterajšou verziou upozorňujeme na nové okno Zvieratá v maštali, v ktorom máte zobrazené kategórie zvierat v maštaliach, ktoré ste zadávali v dokladoch. V okne máte zobrazené pre danú kategóriu v maštali základné nastavenia zvierat  z číselníka materiálov a stavy po periódach. Pre danú kategóriu v maštali si môžete automaticky vyvolať doklad a zadávať v ňom údaje, zobraziť si obratovú súpisku a zobraziť si účtovanie pre jednotlivé druhy pohybov.

Koniec verzia 23.04