UŽÍVATEĽSKÝ POSTUP NA VYKONANIE PRECHODU / DOPRECHODU NA NOVÚ VERZIU AURUS EKOPACKETU

 • zabezpečte odhlásenie všetkých užívateľov a skontrolujete omylom neodhlásené pracoviská v Aurus EKOPACKET-e. ( Správca → Servis → Správca → Utility → Prihlásené pracoviská )
 • prihláste sa do programu, kde ako meno užívateľa napíšeme prechod a heslo len potvrdíte. Potvrďte podsystém „prechod“ a funkciu „SPRÁVCA – príprava prechodu“, čím sa dostanete do okna „Príprava prechodu“. Okno funkcie je nastavené tak, že sa vám automaticky predpripraví, aby mohli byť údaje prechodu stiahnuté zo stránky www.aurus.sk

ilustračný obrázok

 • následne do políčka „Verzia prechodu“ napíšte číslo aktuálne vydanej verzie (uvedené v zaslanom maili) a do políčka „Por. číslo doprechodu“ napíšte číslo aktuálne vydaného doprechodu (uvedené v zaslanom maili) . Potom potvrďte vykonanie prípravy klávesou F4. O ukončení prípravy (stiahnutia a rozbalenia) prechodu bude informovať oznam „Report prebehol úspešne“. 

Pokiaľ máte na počítači viac inštalácií, tak je prípravu verzie potrebné vykonať iba jeden krát !!

Postup vykonania PRECHODU / DOPRECHODU:

Aurus EKOPACKET pod operačným systémom LINUX

Spustite funkciu „SPRÁVCA – nová verzia programu“, čím sa dostanete do okna „Prechod na vyššiu verziu“ – parametre okna sa automaticky nastavia

Aurus EKOPACKET pod operačným systémom WINDOWS

Ukončite program a na pracovnej ploche počítača potvrďte ikonu s popisom „PRECHOD“, čím sa dostanete do okna „Prechod na vyššiu verziu“ – parametre okna sa automaticky nastavia.

ilustračný obrázok

Nastavenie okna pre spustenie prechodu / doprechodu:

 • typ prechodového média „Pevný disk
 • nastavíte voľbu „Štandard“ (v prípade prechodu), v prípade doprechodu nastavíme voľbu „Doprechod
 • v časti zálohovanie je dôležité mať nastavené [X] (platí len pre voľbu Štandard), aby sa pri prípadných problémoch s prechodom dali údaje aplikácie obnoviť 
 • Potvrdíte klávesou F4

Nasleduje časť zadávania parametrov prechodu / doprechodu

 • do políčka „Verzia“ napíšte číslo aktuálne vydanej verzie (uvedené v zaslanom maili)

Upozornenie:

Od verzie 22.01 nie je potrebné zadávať prechodový kód (program si automaticky zisťuje, či je možné na danej inštalácii aktualizáciu vykonať). Program si vyžiada zadanie kódu len vtedy, ak:

 • server / počítač nie je pripojený k internetu
 • nie je niečo v poriadku s licenciou programu (napríklad nie je zaplatený licenčný poplatok pre dané obdobie, kedy sa aktualizácia vykonáva)

V tom prípade je nutné kontaktovať hot-line firmy Aurus, prípadne svojho dealera.
Ak vykonávate aktualizáciu na staršiu verziu ako 22.01 (ver. 21.04 a staršie – vydané do 12/2021) päťmiestny prechodový kód pre danú inštaláciu je nutné zadať ručne (ak máte viac inštalácií, pozorne vyberte správny kód pre danú inštaláciu), doprechod pre staršie verzie zadanie kódu nevyžaduje.

 • potvrďte klávesou F4
 • po chvíli sa objaví na obrazovke oznam : „Program sa ukončí, aby mohla prebehnúť druhá fáza“. Oznam potvrďte, čím sa znovu dostanete na funkciu „SPRÁVCA – nová verzia programu“. Funkciu potvrdíte. Dostanete sa do časti, kde znova zadáme tie isté parametre ako predtým. Následne bude prechod prebiehať ďalej.
 • o ukončení prechodového programu, čiže aj o správnosti jeho vykonania bude informovať oznam „Prechod bol úspešne ukončený“. Potvrdením tohto oznamu ukončite prechod a úplne sa odhláste z programu.
 • následne po opätovnom prihlásení vykonajte aktualizáciu pracovnej stanice
  (ak ju daná verzia vyžaduje )

Aktualizácia pracovnej stanice pre danú verziu:

Od verzie 21.02 je možné aktualizáciu pracovnej stanice vykonať cez funkciu Aktualizácia pracovnej stanice, ktorá po novom vykoná aktualizáciu týkajúcu sa len danej verzie.

Po výbere verzie a následnom potvrdení tlačidlom F4 sa aktualizácia vykoná.

V prípade, že si vyberiete verziu u ktorej nie je potrebné aktualizáciu vykonať, program vás na to upozorní.

Úplná aktualizácia pracovnej stanice:

V prípade, že je potrebné urobiť úplnú aktualizáciu pracovnej stanice (aktualizujem nový počítač, dlhšie som si neaktualizoval pracovnú verziu a nechce sa mi to robiť po verziách, …) je toto možné vykonať jednoduchým zaškrtnutím prepínača Úplná aktual.

Po zakliknutí sa vykoná kompletná aktualizácia pracovnej stanice, avšak treba upozorniť na to, že je aj časovo náročnejšia a trvá dlhšie. Prerušiť spustenú aktualizáciu môžete stlačením klávesovej skratky CTRL+C

Ak sa chystáte vykonať úplnú /  komplexnú aktualizáciu pracovnej stanice môžete ju priamo vykonať cez funkciu Komplex.akt. pracovnej stanice.

Taktiež je možné takto vykonať aj aktualizáciu Poznámok (výberom príslušnej AURUS šablóny)

Ak by prechod neprebehol podľa popísaného postupu,  telefonicky kontaktujte hot-line firmy Aurus, prípadne svojho dealera.