AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Všeobecné

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • prepracovanie tlačí výstupov – výrazné zvýšenie spoľahlivosti a rýchlosti
 • doplnenie stĺpcov a zjednotenie pomenovaní v dátových skladoch
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v Číselníku materiálov
 • oznam o výsledku uzávierky, alebo dôvodoch jej nevykonania v moduloch Účtovníctvo, Pokladňa a Banka

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • tlačidlo Novinky na prístup k manuálu na webe
 • umožnenie vykonania externého programu po exporte do XLS
 • šablónovanie parametrov „Kópia“ a „Skrytá kópia“ pri výstupe e-mailom
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v zoznamoch

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • pri inteligentnej tlači z prehľadov, dátových skladov a zoznamov
 • všeobecná chyba padania po stlačení F4 v rôznych dokladoch
 • chyby pri exporte dokladov zo zoznamu do excelu (UC, FA)