AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Všeobecné

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • prístup na rušenie prihlásených pracovísk v okne Prihlásené pracoviská vo funkcii SPRÁVCA – Utility je v operačnom systéme Windows prístupné len pre užívateľov typu 10, 20 a 30. Rušenie prihlásených pracovísk v operačnom systéme Windows pracuje inak ako v operačnom systéme Linux. Kým v Linuxe toto rušenie zruší zo servera ako aj zo zoznamu prihlásených pracovísk a tým uvoľní licencie Dataflex a Ekonomika viazané na tento proces a vyčistí aj operačný systém, vo Windowse ide len o vymazanie procesu zo zoznamu procesov a uvoľnenie licencií Dataflex a Ekonomika. Samotný operačný systém je potrebné dočistiť zásahom správcu servra, v prípade že daný proces blokuje nejakú ďalšiu činnosť užívateľa. Toto čistenie tiež prebieha v noci počas servisnej prestávky na to určenej spolu zo zálohovaním systému.

 • aktualizácia pracovnej stanice je prepracovaná pre danú verziu aplikácie, t.j. užívateľ ju bude vykonávať len ak bude potrebná – budú sa aktualizovať len zmenené a nové súbory pracovnej stanice

Opravy:
 • pri zadávaní nového užívateľa – je zavedená kontrola na vyplnenie povinného poľa Elektronická fakturácia

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • vyhľadávanie a filtrovanie „od začiatku slova“ v zoznamoch

Pôvodný spôsob vyhľadávania:

hľadaný výraz šenica program vyhľadáva na akomkoľvek mieste (na začiatku reťazca aj v strede)

Rozšírený spôsob vyhľadávania:

po zapnutí nového parametru „hľadať zľava v 1. stĺpci“ program vyhľadá len tie položky, ktoré sa  začínajú hľadaným výrazom a  zároveň sa nachádzajú v 1.stĺpci tabuľky.

 • vyhľadávanie a filtrovanie „od začiatku slova“ v oknách na zadávanie

zmena voči predchádzajúcemu vyhľadávaniu je, že  prepínač „hľadať zľava v 1. stĺpci“ nahradila medzera. t.j. vo vyhľadávacom poli zadáme 1. znak medzeru a následne napíšeme hľadaný výraz

Pôvodný spôsob vyhľadávania:

hľadaný výraz šenica program vyhľadáva na akomkoľvek mieste (na začiatku reťazca aj v strede)

Rozšírený spôsob vyhľadávania:

po zadaní medzery na začiatok vyhľadávania a následnom zadaní hľadaného výrazu šenica program vyhľadá len tie položky, ktoré sa začínajú hľadaným výrazom

Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • zmenil sa výzor základnej obrazovky funkcie -zmena ikonky Zoznam 1), popis v tooltipe 2), zvýraznená aktívna záložka 3)
 • v hornom menu  funkcie pribudla možnosť „Nastavenie“ vo forme ozubeného kolieska 4) s nasledovným podmenu:
   • Povolenie upozornení – bude slúžiť na upozornenia programu pri dovŕšení nejakých významných termínov
   • Centrálna konfigurácia – slúži na prehľad nastavených konfigurácií a ich možností pre daný modul s možnosťou triedenia a vyhľadávania
   • Kontakt (telefón, e-mail …) – kontaktné údaje užívateľa ktoré program doťahuje do rôznych výstupov typu výkazy, hlásenia, …
   • Zmena hesla – tu si môže užívateľ zmeniť svoje heslo do systému
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • permanentné zobrazenie aktuálnej periódy
 • aktualizácia vzdialenej pomoci Aurus na verziu 15.6.7.0.
 • automatické ukončovanie neodhlásených užívateľov z aplikácie počas obdobia údržby.
 • automatické čistenie padnutých prihlásených pracovísk
 • prispôsobenie vzhľadu programu pre mierku obrazovky 125% na notebookoch
 • zmena excelovských výstupov zo staršieho XLS na novší formát XLSX
Opravy:
 • oprava hľadania čísla s desatinným miestom v zoznamoch

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • prepracovanie tlačí výstupov – výrazné zvýšenie spoľahlivosti a rýchlosti
 • doplnenie stĺpcov a zjednotenie pomenovaní v dátových skladoch
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v Číselníku materiálov
 • oznam o výsledku uzávierky, alebo dôvodoch jej nevykonania v moduloch Účtovníctvo, Pokladňa a Banka

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • tlačidlo Novinky na prístup k manuálu na webe
 • umožnenie vykonania externého programu po exporte do XLS
 • šablónovanie parametrov „Kópia“ a „Skrytá kópia“ pri výstupe e-mailom
Opravy:
 • zrýchlenie vyhľadávania v zoznamoch

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • pri inteligentnej tlači z prehľadov, dátových skladov a zoznamov
 • všeobecná chyba padania po stlačení F4 v rôznych dokladoch
 • chyby pri exporte dokladov zo zoznamu do excelu (UC, FA)