Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Banka

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • zvýraznenie kľúčových polí v dokladoch Bankový výpis a Prevodný príkaz
 • v zozname Bankových výpisov pribudol stĺpec Príloha, v ktorom bude uvedený počet príloh
Opravy
 • Prevodný príkaz – opravená tlač dlhšieho IBAN konta u zahraničných odberateľov,
 • zmena v algoritme priraďovania úhrad pri importe bankového výpisu. Partner sa bude priraďovať najskôr cez zhodný variabilný symbol v predpisoch a až potom cez číslo bankového účtu v adresári. Malo by sa tým vyriešiť automatické priraďovanie bezhotovostných výplat pracovníkov, ak vám výplaty nepriraďovalo
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • Dátový sklad Bankových Pohybov
 • v zozname bankových výpisov a prevodných príkazov pribudol záverečný sumár o počte záznamov a sčítaných sumách
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • Aktualizované názvoslovie modulu – zmeny názvov polí a menu
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.04

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • vo vzorových šablónach okna Odsúhlasenie zápočtu pribudla nová vzorová šablóna Jednostranný zápočet
 • vygenerované zápočty je možné zotriediť aj podľa dátumu a v takomto poradí ich aj preniesť do dokladu.
 • v tlači prevodných príkazov pre interné účely podniku pribudli záverečné texty: Schválil, Pečiatka a Podpis.
 • Prevodné príkazy – ak má faktúra v systéme zadané aj splátky, tak ich systém pri tvorbe prevodných príkazov ponúka. Ponuku si užívateľ rozbaľuje nad uhrádzanou sumou.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • v Odsúhlasení zápočtu pribudla možnosť tlače podniku bez údajov IČO a DIČ
Opravy
 • v doklade program umožní zmeniť VS aj pre záväzky zo miezd
 • formát stĺpca Účtovanie  pri exporte zoznamu dokladov Banka do Excelu
 • export číselníka druhov pohybov do Excelu
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • v menu Výpočty pribudli 2 nové generátory:
  • Kontrola IBAN – obchodní partneri“ – vzorová šablóna Len chybné a chýbajúce IBAN zobrazí nesprávne alebo nevyplnené IBAN-y vašich obchodných partnerov z adresára.
  • Generovanie IBAN – obchodní partneri“ – vzorová šablóna „Generovanie chýbajúcich IBAN“ automaticky doplní nevyplnené IBAN-y vašich obchodných partnerov z adresára.
Opravy
 • zobrazenie bankových kont v prevodnom príkaze
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • do zoznamu uhrádzaných faktúr boli doplnené údaje o Konečnom príjemcovi. Uvedené rozšírenie sa využije v prípadoch dohľadania platieb cez zľavomaty alebo e-shopy.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.3.2022

Doplnená funkcionalita
 • pribudla kontrola na číslo dokladu = 0 (nula). Program nedovolí takýto doklad uložiť. Týka sa dokladov Bankový výpis aj Prevodný príkaz.
Doplnená funkcionalita
 • pridaný HB č.1309 E-shop na tvorbu interných bankových výpisov, t.j. import riadkov z txt súboru obťahujúci rozpis platieb dobierky, ktorý užívateľ obdrží od špedičnej firmy, ktorá rozposiela tovar z e-shopu.
Koniec verzia 22.02
Opravy
 • žiadne

Verzia: 22.01 vydaná17.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • v niektorých Dátových skladoch je možné kliknutím na číslo dokladu, alebo materiálu otvoriť tento doklad, prípadne materiál v ďalšej záložke a tam s ním plnohodnotne pracovať
 • upozornenie užívateľovi pri spustení programu, že pracuje s neaktuálnou verziou, v prípade že je už dostupná novšia verzia programu
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita

Vstupy – prevodné príkazy

 • pri nahrávaní bankových kont partnerov pribúda kontrola na zhodu kódu krajiny z IBAN-u a zo SWIFT kódu banky. Tvrdosť alebo mäkkosť kontroly sa riadi konfiguráciou 990183 Tvrdá kontrola na SK-IBAN. Kontrola čísla bankového účtu na modulo 11 sa nebude vykonávať v prípade zahraničných bankových účtov.
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita

Výpočty – Import kurzového lístka z textového súboru

 • Typ súboru môže byť označený aj slovne, doteraz len číselne

Vstupy – Bankový výpis, tlačidlo Odsúhlasenie zápočtu

 • Správa sa podobne ako tlačidlo Tlač. T. j. na klik ĽTM sa rovno vytvorí prednastavená zostava, na klik PTM sa otvorí záložka s voľbami danej zostavy

Výstupy – Odsúhlasenie zápočtu

 • Esteticky vylepšená zostava. Je potrebné použiť novú Aurus-šablónu: Odsúhlasenie zápočtu AEkonomika

Výstupy – Tlač prevodných príkazov

 • Novinka, zostava pre interné použitie
Opravy
 • Správne načítanie diakritických znakov pri importe bankového výpisu
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 19.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 / 2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • formátovanie IBAN-u v prevodných príkazoch s medzerami po 4 číslach
Opravy:
 • zobrazenie predkontácie aj v prípade, že z predkontačných riadkov dokladov je odstránený stĺpec „Organizačná jednotka“.
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadna
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 2

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.04 / 1

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • možnosť vybrať a spracovať viacero faktúr naraz v ručne zadanom prevodnom príkaze
 • optimalizácia prednastaveného filtra typov súborov v importe výpisov z Homebankingu
Opravy:
 • pri generovaní prevodnýc príkazov z programu Aurus Pozemky (cez CSV)
 • zobrazenie bankového účtu vlastného podniku pri generovaní prevodných príkazov
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.
Koniec verzia 20.04

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • zmena čísla bankového dokladu
 • vyhľadávanie podľa čísla faktúry v riadku prevodného príkazu
Koniec verzia 20.03

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.02

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • posun riadkov v doklade (ALT + šípka hore resp. ALT + šípka dole)
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.01