Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Dlhodobý Majetok

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita
 • v zostave Podklad pre výpočet daní je v závere doplnený zoznam účtov, kde sú účtované odpisy a zostatkové ceny pri vyradení
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita
 • pri nahrávaní dokladu IM pribudla tvrdá kontrola na existujúce číslo dokladu
 • tvrdá kontrola na nepovolenú kombináciu pohyb a JTZP, ku ktorému neexistuje účtovanie
 • v zozname dokladov pohybov a v zozname nad kmeňovým súborom majetku pribudol záverečný sumár o počte záznamov a sčítaných sumách
Opravy
 • zobrazovaní zoznamov v Dátových Skladoch sa niekedy vyskytla chyba
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04. vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.03 vydaná 29.6.2023

Doplnená funkcionalita
 • pribudli nové okná:
  • číselník majetkových pohybov
  • číselník účtovných predpisov
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.03

Verzia: 23.02 doprechod č.1. vydaná 20.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02 doprechod č.1

Verzia: 23.02 vydaná 2.3.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 23.02

Verzia: 23.01 vydaná 1.2.2023

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • nahrávanie zaradenia majetku s použitím číselníka nad inventárnymi číslami

Koniec verzia 23.01

Verzia: 22.05 vydaná 15.12.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadna
Koniec verzia 22.05

Verzia: 22.04 vydaná 1.8.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.04

Verzia: 22.03 vydaná 1.7.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.03

Verzia: 22.02 doprechod č.1 vydaná 22.4.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.02 doprechod č.1

Verzia: 22.02 vydaná 31.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • zamedzenie zaradenia a vyradenia nulového dielca
Opravy
 • oprava chyby programu pri vyvolaní nahrávania dokladu pravým tlačidlom myši
Koniec verzia 22.02

Verzia: 22.01 vydaná 25.1.2022

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 22.01

Verzia: 21.04 vydaná 18.11.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.04

Verzia: 21.03 doprechod 2 vydaná 5.10.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna
Opravy
 • žiadne
Koniec verzia 21.03 / 2

Verzia: 21.03 vydaná 2.8.2021

Doplnená funkcionalita
 • žiadna

Opravy
 • ošetrené zadávanie neprípustných hodnôt vo filtračných podmienkach výstupov
Koniec verzia 21.03

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna

Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02 /2

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
 • do viacerých zostáv bol doplnený viacnásobný výber
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.02

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 21.01

Verzia: 20.05 vydaná 1.2.2021

Doplnená funkcionalita:
 • vydaný nový modul v grafickom prostredí
Opravy:
 • žiadne
Koniec verzia 20.05