Aurus EKONOMIKA a Aurus EKOPACKET novinky vo verziách po moduloch

AEE Logo

Správca

Verzia: 24.02 vydaná 12.4.2024

Doplnená funkcionalita

SPRÁVCA – Číselníky

 • v číselníku užívateľov pribudla možnosť kopírovania užívateľa na pohodlné založenie nového užívateľa s podobnými právami a prístupmi ako má iný už existujúci užívateľ
 • v menu Partneri sekcia Výpočty pribudli Adresár partnerov – Adresár partnerov hromadné zmeny a Kódy partnerov – Zmena kódov partnera

SPRÁVCA  – Materiály a služby

 • v menu číselníky pribudli Typy materiálov a Skupiny materiálov
Opravy
 • v menu Materiály/Tovary opravený spôsob zadávania komponentov pre agregáty
Koniec verzia 24.02

Verzia: 24.01 vydaná 31.1.2024

Doplnená funkcionalita

SPRÁVCA – Číselníky

 • v menu Periódy pribudlo podmenu Uzávierky modulov – nejde o spúšťanie uzávierok ale o bližšie informácie o ich vykonávaní
 • do konfigurácií pre každého užívateľa v záložke Iba pre AE pribudla možnosť nastavenia posunu štandardnej tlače o príslušný počet znakov pre posunutie tlače vpravo

SPRÁVCA  – Materiály a služby

 • v menu Výpočty pribudlo podmenu :
  • Hromadné zmeny v číselníku materiálov
  • Hromadné zmeny v agregáciách
  • Import agregácií
  • Import materiálov
 • v menu Číselníky pribudlo podmenu:
  • Klasifikácie produkcie
  • Colných sadzobníky
  • Expedičné pokyny
  • Vlhkosti
  • Nečistoty
  • Nečistoty a vlhkosti
  • Import materiálov
 • import materiálov a agregácií zo súborov typu csv a xlsx
 • import do číselníka materiálov polí Popis a Čiarový kód (EAN,PLU)
Koniec verzia 24.01

ARCHÍV

Verzia: 23.04 vydaná 30.10.2023

Doplnená funkcionalita

V grafickej verzii programu vydávame modul Správca. Všetkým užívateľom ktorí majú uvedený modul zakúpený sa automaticky vykonaním prechodu na verziu 23.04 sprístupní.

Modul Správca je rozdelený do viacerých funkcií, v aktuálnej verzii sprístupňujeme funkciu:

 • Správca – číselníky, v ktorej sa nachádzajú základné riadiace celosystémové číselníky zoskupené do nasledovných podmenu: Organizačné, Účtovné, Meny, Nákladové, Dane, Partneri, Obchod, Služby a MJ, Texty, Periódy, Konfiguračné
 • Správca – Materiály a služby, v ktorej sa nachádza úplný Číselník materiálov/tovarov
 • Konfiguračne je možné nastaviť farbu dolnej lišty a farbu aktívnej záložky. Využitie je u užívateľov ktorí pracujú s viacerými firmami a potrebujú vizuálne odlíšiť v ktorej firme sa práve nachádzajú
Koniec verzia 23.04