AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Fakturácia

Verzia: 20.04 doprechod č.2 vydaná 1.1.2021

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • správne uvádzaný dátum dodania v Protokole o likvidácii faktúr

Verzia: 20.04 doprechod č.1 vydaná 24.11.2020

Doplnená funkcionalita:
 • žiadna
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 20.04 vydaná 20.10.2020

Doplnená funkcionalita:
 • naplnenie poľa Doklad KVDPH pri kópii došlej faktúry
 • zrýchlenie zobrazenia zoznamu faktúr vo filtroch v saldokonte
 • doplnenie počtov spracovaných faktúr v zostave Mailové výzvy k plateniu faktúr
 • mailové výzvy k plateniu faktúr sa môžu spúšťať len pre podniky, ktoré majú zapnutý prepínač Dovoliť upomienky. Je možnosť posielať výzvu na 1.a 2.mail konečného príjemcu ak je zapnutý prepínač Zámena 1. a 2. emailovou adresou v časti Komu
 • zavedenie popisu predlôh výzorov tlače odoslanej faktúry
 • doplnenie kopírovania položky z predchádzajúceho riadku v Odoslanej faktúre.
Opravy:
 • vyplňovanie poľa IBAN pri nahrávaní zahraničnej došlej faktúry
 • zobrazenie položky Kód O/D v položkovom saldokonte
 • chyba pri uložení hlavičky faktúry typu FOE a FOZ
 • chyba pri zmene partnera vo faktúre, alebo chybných IČO pri kontrole Finstat
 • zobrazenie sumárnych údajov v hlavičke došlej faktúry
 • zobrazenia meny celkovej sumy na odoslanej faktúre
 • tlač účtovných dokladov pri rozlíšení obrazovky 125%.

Verzia: 20.03 vydaná 5.5.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie univerzálnej odoslanej faktúry v Anglickom a Nemeckom jazyku
 • zrýchlenie odozvy pri práci s údajmi z Číselníka materiálov
 • zavedenie univerzálneho typu obálky s priehľadným okienkom pri tlači odoslaných faktúr
Opravy:
 • vyhľadávanie podľa čísla faktúry v riadku prevodného príkazu

Verzia: 20.02 vydaná 27.3.2020

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie Aurus šablón do mailových výziev k zaplateniu faktúr
 • úprava protokolu o likvidácii faktúry kvôli tlači na výšku
 • do päty tlačových výstupov je doplnená informácia: Vytvorené v systéme © AURUS Ekonomika www.aurus.sk
Opravy:
 • tlač jednotkovej ceny bez DPH v odoslaných faktúrach na 4.des.miesta

Verzia: 20.01 vydaná 3.2.2020

Doplnená funkcionalita:
 • nový súhrnný výkaz DPH od roku 2020
 • mäkká kontrola na variabilný symbol pri nahrávaní došlej faktúry
 • automatické vyhodenie prázdnych znakov vo variabilnom symbole došlej faktúry
Opravy:
 • žiadne

Verzia: 19.05 vydaná 2.12.2019

Doplnená funkcionalita:
 • zavedenie upozornenia na konci predfaktúry, že nie je daňovým dokladom
 • možnosť nastavenia tlače odoslanej faktúry s parametrom „bez loga“
 • doplnenie tlače názvu odberateľa v odoslaných faktúrach podľa typu obálky
 • doplnený nový výzor odoslanej faktúry typu „Profidiet“
Opravy:
 • drobné opravy tlače odoslanej faktúry