Vrátenie uzávierky modulu FAKTURÁCIA

Umiestnenie: Fakturácia - Uzávierka

V prípade, že užívateľ požaduje vykonať vrátenie uzávierky je nutné, aby nebola vykonaná uzávierka už v module účtovníctvo pre príslušné obdobie, inak to systém nedovolí. Ak už bola, je potrebné vrátiť najprv túto uzávierku, až potom systém povolí vrátenie uzávierky v module fakturácia.

Opätovne sme sa dostali do prvej periódy.