Šablóna textov

Umiestnenie: Fakturácia - číselníky

Logo AE Fakturacia

Okno slúži pre vytvorenie šablón textov, ktoré sa opakovane používajú na rôznych dokladoch a zostavách. Užívateľ si tieto môže jednorázovo vytvoriť a následne podľa potreby použiť. Texty sa zakladajú s jedinečným kódom k jednotlivým typom dokladov/zostáv (odporúčame kódy 1100, 1200) s príslušným názvom a popisom.

Riadky textu
Oddiel – oddiel, do ktorého sa má ďalej uvedený text preniesť. Oddiely sa využívajú pri šablónach textov pre niektoré zostavy, pre ostatné zostavy a doklady nie je zadanie oddielu podstatné a zadáva sa oddiel 1.

Riadok – poradové číslo riadku v rámci jedného oddielu.

Text – samotný riadok textu, zadáva sa v dolnej časti obrazovky. Jedna šablóna má obvykle viac riadkov textu.

Názov
skrátený názov šablóny. V prípade šablón textov pre doklad FAK – faktúry odoslané, má údaj v poli Názov špeciálny význam. Pri nahrávaní faktúry v obsahu v riadkoch stačí v poli Text/Názov zadať názov šablóny, pričom sa táto automaticky prenesie do riadkov. Preto je vhodné názvy šablón pre doklad FAK zadávať ako skratky. Podobne to platí pre šablóny dokladu DOD – dodací list.

Popis
slovný popis textu. V prípade šablón textov pre doklad FAK – faktúry odoslané, má údaj v poli Popis špeciálny význam, nakoľko systém pri zadaní názvu šablóny do poľa Text/Názov na riadku faktúry tento automaticky prenesie do hlavičky do poľa Poznámka.