Mailové výzvy k plateniu faktúr

Umiestnenie: Fakturácia - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Uvedená voľba slúži na hromadné generovanie mailových výziev k plateniu faktúr ešte pred vypršaním splatnosti faktúr. Podľa výberových kritérií, ktoré užívateľ zadá je možné buď iba zobraziť zostavu pre potreby kontroly, alebo generovať hromadné maily.

V záložke Odberatelia má možnosť užívateľ generovať výzvy podľa ďalších doplňujúcich kritérií:

Pre použitie je nutné mať nastavenú mailovú komunikáciu v systéme (inicializačné parametre) a mailové adresy odberateľov v kmeňovom súbore dodávateľov-odberateľov (záložka Koneční príjemcovia), na ktoré majú byť hromadné výzvy rozposielané.

V šablóne je možné nastaviť aj zmenu e-mailovej adresy t.j. že použije pri odoslaní ako je uvedené nižšie:

Na obrázku je ukážka pre jedného partnera, ktorý používa 3. e-mailovú adresu

Taktiež je nutné mať v systéme pripravenú šablónu tlače odoslaných faktúr s nasmerovaním na mail, z podľa ktorej sa budú výzvy posielať. Keďže v predchádzajúcom prípade uvádzame, že sa berie 3.e-mail koncového príjemcu, mailové adresy musia byť zadané v danom poli.

V prípade, že sú faktúry v zostave uvedené červeným písmom a majú v stĺpci CHYBA krížik, znamená to, že na odberateľovi v číselníku Adresár partnerov nie je zadaná mailová adresa.