Zaúčtovanie faktúr (hromadne)

Umiestnenie: Fakturácia - Výpočty

Logo AE Fakturacia

Voľba automaticky spracováva a zaúčtováva všetky nezaúčtované faktúry na základe výberových kritérií, ktoré má užívateľ možnosť zadať. Prostredníctvom tejto voľby systém hromadne vytvorí účtovné zápisy, ktoré ak sú správne predkontované, majú všetky účtovné zápisy správne a systém pri nich nevypisuje žiadne upozornenie. Pokiaľ na niektorom riadku v zápisoch príslušného dokladu chýba údaj, systém na to upozorní a to nielen v zostave ale aj v samotných účtovných zápisoch.

Predtým ako systém zaúčtovanie vykoná a vytvorí účtovné zápisy dokladov, zobrazí na obrazovku alebo do PDF zostavu, ktorú si užívateľ má možnosť vytlačiť. V zostave systém upozorňuje výkričníkom pred typom dokladu, že zápisy nie sú úplné a je nutné na nich vykonať opravu.

Užívateľ opravu vykonáva v účtovných zápisoch príslušného dokladu, kde je taktiež upozornenie na chýbajúce a neúplné údaje:

Po vykonaní opravy a zápise zmien, ak sú kombinácie účtov a nákladových/výnosových štruktúr správne, upozornenia zmiznú a doklad je v tomto stave korektne zaúčtovaný: