Protokoly o likvidácii faktúr​

Umiestnenie: Fakturácia - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Pomocou tejto voľby je možné tlačiť k faktúram likvidačné listy podľa užívateľom zvolených kritérií. V prvej záložke je možné nastaviť obdobie, užívateľa, ktorý doklady vystavil, typ dokladu, konkrétne číslo dokladu/variabilný symbol, dátum vystavenia:

Pred tlačou je možné nastaviť aj zobrazovanie riadkov dokladu. V prípade, že bude táto voľba vypnutá, tlač zobrazí iba celkovú sumu dokladu bez rozpisu.

Taktiež je možné nastaviť triedenie v tlači buď cez číslo dokladu alebo cez variabilný symbol.

Do tlačovej zostavy je možné doplniť podľa potreby aj úvodný/záverečný text, ktorým užívateľ výsledný dizajn dokáže upraviť:

V prípade potreby je možné zobraziť aj ďalšie doplňujúce údaje v požadovanom poradí: