Uzávierka modulu FAKTURÁCIA

Umiestnenie: Fakturácia - Uzávierka

Voľba slúži na vykonanie uzávierky nad modulom Fakturácia, ktorú je nutné spúšťať jednak na to, aby sa preniesli údaje do modulu účtovníctva ako aj preto, aby sa vo fakturácii prepla perióda do ďalšieho mesiaca.

Upozornenie:
Na to, aby uzávierka modulu fakturácia prebehla korektne je nutné mať zaúčtované všetky doklady a musia byť aj uzavreté všetky podradené moduly (BANKA, POKLADŇA, MZDY), v opačnom prípade systém vyhlási chybu: