Konto na došlých faktúrach (zmena)

Umiestnenie: Fakturácia - Výpočty

Logo AE Fakturacia

Voľba sa používa na zmenu konta v dodávateľskej neuhradenej faktúre. Výpočet umožňuje na existujúcich došlých faktúrach od dodávateľa hromadne zmeniť údaje o konte, na ktoré dodávateľ požaduje platbu.

Tento nástroj je užitočný vtedy, ak máme od dodávateľa zaevidovanú jednu alebo viac došlých faktúr s kontom dodávateľa, ako Vám ho oznámil na týchto faktúrach, a následne dôjde k tomu, že dodávateľ oznámi, aby ste mu tieto faktúry neuhradili na toto „staré“ konto, ale na nejaké iné, nové. Použitím tohto nástroja potom rýchlo zmeníte „staré“ konto na „nové“, bez ohľadu na to, či faktúry sú už zaúčtované, alebo dokonca patria do už uzavretých mesiacov. Pred využitím tejto funkcie je potrebné nahrať „nové“ konto v číselníku Adresár partnerov v záložke bankové kontá. V prípade, že sa nezadá, budú sa kontá meniť hromadne k príslušnému dátumu s ďalšími výberovými kritériami.

Po nahratí konta a zvolení tejto funkcie sa otvorí okno, kde je možné zadať rôzne výberové kritéria pre partnera. V prvom rade je nutné výber partnera, pri ktorom chceme konto meniť. Po vyplnení pôvodného a nového konta sú ďalšie možnosti konkretizujúce, na ktorých faktúrach konto meniť. Keby chceme meniť konto na viacerých faktúrach za konkrétne obdobie zadáva sa rok a perióda. Ďalšie kritéria sú napríklad meny a predpisy, kde vyberáme, či konto meniť na všetkých faktúrach zo zvoleného obdobia alebo len nespárované alebo len spárované faktúry atď. Možné je meniť konto aj na konkrétnej faktúre alebo zozname faktúr, na čo slúži pole číslo faktúry. Ďalej je možnosť filtrovať faktúry na základe variabilného symbolu, dátumu vystavenia, dodania, splatnosti a zaevidovania a aj na základe štatistík.

Následne môžeme urobiť výstup, ktorý nás informuje, kde všade bolo konto zmenené.