Služby a práce

Umiestnenie: Fakturácia - číselníky​

Logo AE Fakturacia

Tento číselník nadväzuje na číselník skupín služieb, v ktorom je nutné najprv vytvoriť kódy skupín a podskupiny, ku ktorým sa v tomto okne vytvoria jednotlivé služby a práce. Ide o služby a práce, ktoré je možné používať v nižšie uvedených moduloch:

  • Expedícia – doklad
  • Dodací list
  • Fakturácia – Odoslaná Faktúra
  • Fakturácia – Vnútropodniková fakturácia
  • Mzdy – Výkaz práce, Doklad kolektívneho odmeňovania
  • Doprava – Výkaz jazdy
  • Výroba – Výrobný príkaz

V prvej záložke Základné údaje sa zadávajú údaje – časová norma, norma spotreby PHM, predajná cena, sadzba DPH a popis služby, ktoré sa budú predpĺňať pri použití danej služby/práce v tom module, ktorý je v spodnej často okna zapnutý:

V záložke Účtovné údaje je možné pre odberateľa/dodávateľa prednastaviť ďalšie údaje, ktoré bude systém predpĺňať pri použití príslušnej služby/práce: