Odoslané faktúry - tlač

Umiestnenie: Fakturácia - Výstupy

Logo AE Fakturacia

Voľba slúži na hromadnú tlač alebo odoslanie dokladov elektronicky prostredníctvom e-mailu. V prípade, že má spoločnosť so zákazníkom dohodu o zasielaní elektronických faktúr a vykonané systémové nastavenie v Adresári partnerov, po vystavení faktúry/faktúr je možné elektronické odoslanie vykonať pomocou tejto voľby.

Záložka Výberové kritériá

V tejto časti je možné zadať kritérium pre obdobie, doklady vystavené za konkrétneho užívateľa, typ dokladu (FOE, FOD, FOZ a štandardná faktúra, dobropis, ťarchopis a pod.), interval OD-DO pre číslo faktúry, variabilný symbol a dátum vystavenia. Triedenie je možné nastaviť podľa čísla dokladu alebo variabilného symbolu.

Záložka Odberateľ

V záložke je možné zadať bližšiu špecifikáciu pre odberateľa/príjemcu spolu s jeho vlastnosťami, ktoré môžu byť v číselníku Odberateľov-dodávateľov zadané, ako je typ alebo charakteristika partnera, fyzická osoba a podobne.

Záložka V reporte zobraziť

V tejto sekcii je možné nastaviť zobrazovanie/nezobrazovanie jednotlivých údajov v tlačovom výstupe faktúry prostredníctvom nižšie uvedených prepínacích tlačidiel:

Záložka Komentáre

Táto sekcia sa používa na doplnenie údajov, ktoré môže užívateľ uviesť na úvod pod hlavičku faktúry/faktúr alebo aj na koniec.

Záložka Výzor

V tejto sekcii sa vyberá príslušná predloha tlače, štandardne sa predpĺňa Univerzálna ale je možné vytvoriť aj užívateľskú. V ponuke je aj nemecká a anglická verzia predlohy. Do tlače je možné pridať aj obrázky pre logo (veľkosť 200×200), pečiatku (veľkosť 240×200) alebo reklamu dodávateľa (veľkosť 1680×200). Podporované typy súborov pre tlač obrázkov sú *.jpg, *.png a *.bmp, pričom je potrebné odporúčané rozmery obrázkov dodržiavať.

Typ loga je možné nastaviť aj podľa vyššie uvedených možností:

Odporúčanie:
Je nutné dodržať odporúčané typy (jpg, png, bmp) ako aj rozmery jednotlivých obrázkov:

  • logo: 200×200
  • pečiatka: 240×200
  • reklama dodávateľa v päte strany: 1680×200