DS Faktúry

Umiestnenie: Fakturácia - Dátové sklady

Dátový sklad (DS) v module FA centralizuje a konsoliduje veľké množstvo údajov z viacerých zdrojov v rámci modulov v systéme. Funkcionalita dátového skladu  umožňuje užívateľovi jednoducho vybrať potrebné údaje o všetkých evidovaných faktúrach a prezentovať ich v zrozumiteľnej forme.

Údaje možno jednoducho agregovať a opakovane „rozkladať“ podľa rôznych kritérií. Na vytvorenie dátového skladu slúži štruktúrovaný výber stĺpcov, ktorý môže byť dvoj- alebo trojstupňový, v závislosti od počtu okruhov, v ktorých sú jednotlivé stĺpce zaradené. Viac o tom, ako pracovať s dátovými skladmi nájdete TU.