Skupiny služieb

Umiestnenie: Fakturácia - číselníky

Logo AE Fakturacia

V tomto číselníku sa nachádzajú všetky skupiny a podskupiny služieb, ktoré sa v danej organizácií využívajú. Po ich vytvorení je nutné vytvoriť aj samotné služby a práce v číselníku služieb a prác, ktoré sa zaradia do príslušných skupín/podskupín.