Súhrnný Výkaz​

Umiestnenie: Fakturácia - Výstupy

Zostava je podkladom pre súhrnný výkaz podávaný elektronickým spôsobom a obsahuje odoslané faktúry typu „FOE“. Okrem tohto typu je nutné, aby dátumy zadané na faktúre spadali do užívateľom zadaného intervalu (rok, perióda a dátum vystavenia). Ďalej, faktúry musia mať v hlavičke zadané správne IČ DPH partnera pre príslušnú krajinu EU (HUxxxxxxxx, CZxxxxxxxxx a pod.). Podľa prvých dvoch znakov totiž systém triedi údaje v SVDPH. Krajina, ktorá je uvedená na partnerovi vo faktúre musí byť členskou krajinou EU (nastavenie v číselníku štátov).

Užívateľ najprv zadáva základné údaje – rok, periódu, dátum vyhodnotenia a kvalitu tlače/typ súboru:

Identifikáciu spoločnosti systém dosadí automaticky, pričom je nutné zvoliť ešte druh priznania a zdaňovacie obdobie:

Pokiaľ požaduje užívateľ, môže zadať aj doplňujúce informácie – telefón, e-mail, oprávnenú osobu atď.. Pre vygenerovanie je nutné vybrať príslušnú šablónu zo zoznamu: