AURUS Ekonomika - novinky vo verziách

Poľnonákup

Verzia: 21.02 doprechod č.2 vydaná 17.5.2021

Doplnená funkcionalita:
  • Vážne lístky – automatická filtrácia na aktuálny dátum a je umožnené užívateľsky meniť laborantku

Opravy:
  • v Dátovom sklade je opravený filter Dátum dodania

Verzia: 21.02 vydaná 7.4.2021

Doplnená funkcionalita:
  • žiadna
Opravy:
  • v Importe vážnych lístkov, pri opravnom importe brutto váženia, už nevynuluje netto a tarra množstvo existujúceho dokladu
  • v Importe vážnych lístkov, odstránená chyba pri importovaní jedného súboru, ak sa nezadá názov súboru.

Verzia: 21.01 vydaná 11.3.2021

Doplnená funkcionalita:
  • vydaný nový modul v grafickom prostredí
Opravy:
  • žiadne