Upomienky- Generovanie

Umiestnenie: Fakturácia - Výpočty

Voľba sa používa na generovanie upomienok k neuhradeným odberateľským faktúram.

Po zvolení je možné v okne zadať kritérium pre odberateľa, v prípade, že sa nezadá, budú sa generovať hromadne k príslušnému dátumu s ďalšími výberovými kritériami.

Po potvrdení systém vygeneruje upomienku/upomienky a zobrazí ich na obrazovku: