Vrátenie uzávierky modulu SKLAD

Umiestnenie: Sklad - Uzávierka

Funkcia Vrátenie uzávierky modulu Sklad zabezpečí korektné vrátenie z aktuálnej periódy do predchádzajúcej už uzavretej periódy.

Údaje ako je Rok a Perióda sú automaticky predplnené a neprístupné. Pri spustení tejto funkcie sa kontroluje:

  • či nie sú uzavreté súvisiace periódy nadriadených modulov
  • či je zhodná aktuálna verzia produktu s verziou, s ktorou bola perióda uzavretá
  • či je otváraná perióda prítomná v aktuálnych dátach (archivácia roka)

Úspešné vykonanie uzávierky sa zobrazí na obrazovke: